'โคราช'เปิดค่าย พัฒนาเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น

นครราชสีมา - ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ที่โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนำเยาวชนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจำนวน 300 คน เข้าค่ายกิจกรรมเมื่อวันที่ 19-23 ก.ค. ที่ผ่านมา

ศ.ดร.ชาญณรงค์กล่าวว่า กิจกรรมมีทั้งวาดภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้พิการได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และกระตุ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านขบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รวมถึงการอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิต ความสันติสุขของสังคม

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdOREkyTURjMU5nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB5Tmc9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 27/07/2556 เวลา 02:56:17

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นครราชสีมา - ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ที่โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนำเยาวชนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจำนวน 300 คน เข้าค่ายกิจกรรมเมื่อวันที่ 19-23 ก.ค. ที่ผ่านมา ศ.ดร.ชาญณรงค์กล่าวว่า กิจกรรมมีทั้งวาดภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้พิการได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และกระตุ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านขบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รวมถึงการอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิต ความสันติสุขของสังคม ขอบคุณ … http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdOREkyTURjMU5nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB5Tmc9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...