สมาคมกีฬาคนพิการฯ ร่วมจัดกีฬาผู้สูงอายุ...เทิดเกียรติในหลวง

แสดงความคิดเห็น

กีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติในหลวงจัด ยิ่งใหญ่ 9 กีฬา 1 สาธิต ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับเป็นการทำคุณความดีสนองพระราชประสงค์ที่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา ทางคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะ ไม่เฉพาะแต่ด้านกีฬาและดนตรีเท่านั้น แต่ยังทรงงานหนักมาตลอดเวลากว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้กับพสกนิกรของพระองค์ จึงได้มีมติจัดโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในครั้งนี้ ประสพผลสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย คณะกรรมาธิการจึงมีมติให้นำเสนอโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติฯ ในนามวุฒิสภา โดยมีคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการ และหวังว่าโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจะประสบความสำเร็จ

ด้าน นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ซึ่งได้เป็นกำลังสำคัญประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ และประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงการนี้จึงเป็นโครงการนำร่อง กระตุ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา และที่สำคัญ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่เป็นพระมหา กษัตริย์นักกีฬา ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา อันเป็นการถวายพระเกียรติคุณด้านการกีฬาให้กว้างไกลออกไปทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

ทางนายปรเทพ สุจริตกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านกีฬา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.นี้ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับเป็นการทำคุณความดีสนองพระราชประสงค์ที่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างพละกำลัง ห่างไกลจากโรคภัย และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุ้นภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการสนับสนุนผู้สูงอายุในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ รวมทั้งเพื่อนำรายได้จากการจัดงาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมาสนับสนุนคนพิการ ทั้งในด้านกีฬาและด้านการศึกษา”

สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการมี 9 ชนิดกีฬา และอีก 1 กีฬาสาธิต ได้แก่ 1.กีฬาเดิน-วิ่งมินิมาราธอน 2.กีฬาตะกร้อลอดห่วง-เซปักตะกร้อ 3.กีฬาเทเบิลเทนนิส 4.กีฬาแบดมินตัน 5.กีฬาเปตอง 6.กีฬาหมากรุกไทย 7.กีฬาลีลาศ 8.คาราโอเกะ 9.กีฬามหาสนุก และกีฬาวู้ดบอล (กีฬาสาธิต)

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/10/จัดกีฬาผู้สูงอายุ/

(บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56)

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 24/10/2556 เวลา 03:39:03

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กีฬาผู้สูงอายุเทิดพระเกียรติในหลวงจัด ยิ่งใหญ่ 9 กีฬา 1 สาธิต ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับเป็นการทำคุณความดีสนองพระราชประสงค์ที่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา ทางคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะ ไม่เฉพาะแต่ด้านกีฬาและดนตรีเท่านั้น แต่ยังทรงงานหนักมาตลอดเวลากว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้กับพสกนิกรของพระองค์ จึงได้มีมติจัดโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในครั้งนี้ ประสพผลสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย คณะกรรมาธิการจึงมีมติให้นำเสนอโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติฯ ในนามวุฒิสภา โดยมีคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการ และหวังว่าโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจะประสบความสำเร็จ ด้าน นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ซึ่งได้เป็นกำลังสำคัญประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ และประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงการนี้จึงเป็นโครงการนำร่อง กระตุ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา และที่สำคัญ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่เป็นพระมหา กษัตริย์นักกีฬา ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา อันเป็นการถวายพระเกียรติคุณด้านการกีฬาให้กว้างไกลออกไปทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ทางนายปรเทพ สุจริตกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านกีฬา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.นี้ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นับเป็นการทำคุณความดีสนองพระราชประสงค์ที่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย เสริมสร้างพละกำลัง ห่างไกลจากโรคภัย และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุ้นภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการสนับสนุนผู้สูงอายุในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ รวมทั้งเพื่อนำรายได้จากการจัดงาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมาสนับสนุนคนพิการ ทั้งในด้านกีฬาและด้านการศึกษา” สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการมี 9 ชนิดกีฬา และอีก 1 กีฬาสาธิต ได้แก่ 1.กีฬาเดิน-วิ่งมินิมาราธอน 2.กีฬาตะกร้อลอดห่วง-เซปักตะกร้อ 3.กีฬาเทเบิลเทนนิส 4.กีฬาแบดมินตัน 5.กีฬาเปตอง 6.กีฬาหมากรุกไทย 7.กีฬาลีลาศ 8.คาราโอเกะ 9.กีฬามหาสนุก และกีฬาวู้ดบอล (กีฬาสาธิต) ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/10/จัดกีฬาผู้สูงอายุ/ (บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...