กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตสนับสนุนนักกีฬาพิการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสที่เยอรมันนี

แสดงความคิดเห็น

คณะนักกีฬาพิการกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส

คุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด (แถวยืน กลาง) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และทีมงานกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปส่งเพื่อให้กำลังใจน้องนักกีฬาคนพิการพร้อมผู้ฝึกสอน จำนวน 10 ท่าน เพื่อไปแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสคนพิการ ที่ประเทศเยอรมันนี โดยทางบริษัทฯมอบเงินสนับสนุนจำนวน 414,000 บาท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมสนับสนุนผู้พิการนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อต่อยอดแนวคิด “การให้โอกาสแก่ผู้พิการ” พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมการพัฒนาระดับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสคนพิการ ที่จะนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาคนพิการในประเทศไทย และได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/general/481671

ที่มา: thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 7/06/2556 เวลา 03:59:42 ดูภาพสไลด์โชว์ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตสนับสนุนนักกีฬาพิการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสที่เยอรมันนี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คณะนักกีฬาพิการกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส คุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด (แถวยืน กลาง) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และทีมงานกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปส่งเพื่อให้กำลังใจน้องนักกีฬาคนพิการพร้อมผู้ฝึกสอน จำนวน 10 ท่าน เพื่อไปแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสคนพิการ ที่ประเทศเยอรมันนี โดยทางบริษัทฯมอบเงินสนับสนุนจำนวน 414,000 บาท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมสนับสนุนผู้พิการนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อต่อยอดแนวคิด “การให้โอกาสแก่ผู้พิการ” พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมการพัฒนาระดับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสคนพิการ ที่จะนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาคนพิการในประเทศไทย และได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/general/481671

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...