นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสารออกมาเป็นตัวหนังสือ

นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสารออกมาเป็นตัวหนังสือ

นักวิจัยประสบความสำเร็จในการใช้อัลกอริทึม ตีความสัญญาณสมองผู้พิการ และแปลออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้พิการสามารถสื่อสารผ่านตัวหนังสือได้แบบเรียลไทม์

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการต่อยอดจากระบบเชื่อมสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface - BCI) ของ Brown University ที่เรียกว่า BrainGate ฝังเข้าไปในคอร์เท็กซ์สั่งการ (Motor Cortex) ของสมอง ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาด้วยเครือข่ายนิวรอนแบบ RNN (Recurrent Neural Network)

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดสอบนี้เป็นอัมพาตจากความเสียหายที่กระดูกสันหลัง โดยตัวผู้ป่วยเพียงแค่นึกภาพในหัวว่าตัวเองกำลังเขียนหนังสือ ก่อนที่ BCI และอัลกอริทึมจะตีความและประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นยำที่ 94% (ถ้าเปิดระบบ autocorrect ก็แม่นยำถึง 99%) และความเร็วอยู่ที่ 90 ตัวอักษรต่อนาที ซึ่งเร็วกว่างานวิจัยที่ผ่านๆ มา และใกล้เคียงกับความเร็วในการพิมพ์บนสมาร์ทโฟนที่ 115 ตัวอักษรต่อนาที

อย่างไรก็ตามงานวิจัยตัวนี้ยังเป็นแค่ proof-of-concept และเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่า การใช้ BCI ตีความคลื่นสมองที่สั่งงานเรื่องการเขียน มีความรวดเร็วในการสื่อสารมากกว่า BCI ก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบ point-and-click หรือใช้คลื่นสมองสั่งเลื่อนเม้าส์บนจอคอมพิวเตอร์

ขอบคุณ... https://www.blognone.com/node/125769

ที่มา: blognone.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 12/11/2564 เวลา 13:02:11 ดูภาพสไลด์โชว์ นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสารออกมาเป็นตัวหนังสือ