พก.จับมือวช. สร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ

พก.จับมือวช. สร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ

ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยภายหลังรับมอบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมผู้วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่เป็นกลุ่มเปราะบาง

พก.จึงร่วมมือกับวช.ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านคนพิการและผู้สูงอายุ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นผลงานประดิษฐ์ของ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ และทีมผู้วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ซึ่งได้ส่งมอบให้ พก.เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ลดการสัมผัส ลดการติดเชื้อและการกระจายเชื้อรวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2054739

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 22/03/2564 เวลา 10:29:20 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.จับมือวช. สร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ