มาอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind กันเถอะ!!

แสดงความคิดเห็น

อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind

“เพราะเสียงเล็กๆ มีความหมายอันยิ่งใหญ่” เสียงพูดของเราที่เราได้ยินจนเคยชินอยู่ทุกวัน จากการพูดคุยกับคนอื่นบ้าง การร้องเพลงบ้าง หรือจะเป็นเสียงหัวเราะดังๆ ของเรา มันอาจดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่สำหรับบางคน มันอาจเป็นเสียงที่สำคัญและมีความหมาย อย่างเช่น ผู้พิการทางสายตา ที่ต้องการความรู้จากหนังสืออย่างหลากหลาย แต่ไม่สามารถจะอ่านหนังสือเหล่านั้นได้ ด้วยข้อจำกัดของหนังสือเบรลล์ที่ทำมาให้ผู้พิการทางสายตายังมีไม่มากพอ

น้องคนพิการทางสายตา

วันนี้บีเลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นแอปที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้สามารถฟังไฟล์เสียงหนังสือเล่มต่างๆ ได้ค่ะ โดยที่เราเองเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการทางสายตาเหล่านั้น ด้วยการบริจาคเสียงของเรา ในการอ่านหนังสือให้คนพิการฟังค่ะ

รูปร่างหน้าตาของแอป Read for the Blind ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ

แอป Read for the Blind

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ Read for the Blind ด้วย facebook ด้วยเลย คลิกเดียวก็ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้แล้ว ตั้งแต่เข้าระบบ แอป Read for the Blind จะให้เรากดเลือกว่าเราเป็นผู้พิการทางสายตา หรือเป็นผู้บันทึกเสียงค่ะ และหนังสือทั้งหมดถูกจำกัดสิทธิ์การฟังเฉพาะผู้พิการทางสายตาเท่านั้นนะคะ

หลังจากบันทึกเสียงไปแล้ว ทางทีมงานของแอป Read for the Blind จะตรวจสอบไฟล์เสียงของเราก่อนที่จะเผยแพร่

ทั้งนี้หลังจากบันทึกเสียงไปแล้ว ทางทีมงานของแอป Read for the Blind จะตรวจสอบไฟล์เสียงของเราก่อนที่จะเผยแพร่

ขั้นตอนของการบันทึกเสียง

ขั้นตอนของการบันทึกเสียง เล่มต้นจาก การสแกนหรือกรอก ISBN จากนั้นข้อมูลของหนังสือก็จะขึ้นมาเองค่ะ แต่ถ้าหนังสือเล่มนั้นไม่มี ISBN ก็สามารถกรอกรายละเอียดได้เองค่ะ จากนั้นก็กดบันทึก และเริ่มอัดเสียงได้เลยค่ะ ส่วนบทความก็สามารถอัดเสียง พร้อมทั้งระบุที่มา และหมวดหมู่ของบทความได้เลยค่ะ โดยก่อนเริ่มอ่านเนื้อหา ควรเริ่มที่ชื่อเรื่อง คอลัมน์ และที่มา หากระบุวันที่เขียนได้ ควรระบุลงไปด้วยค่ะ (สามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าโปรไฟล์ จะมีการลงตัวอย่างของการอ่านหนังสือเสียงและบทความเสียงค่ะ)

แอปที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ถือเป็นแอปที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้โดยตรงเลย เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ความรู้ ดังนั้นการกดเข้าไปในแอปนี้ของเรา อาจเปลี่ยนชีวิตผู้พิการทางสายตาอีกหลายๆ ท่านได้เลย โดยส่วนตัวบีว่าหนังสือหลายเล่มน่าสนใจมากเลยค่ะ บีว่าถ้ามีแอปที่ใกล้เคียงกัน แต่คนปกติสามารถอ่านและฟังได้ เป็นการแชร์ความรู้สู่สังคมคงจะดีมากเลย ขอให้นักพัฒนาแอป คิดค้นขึ้นไวๆ สังคมไทยจะได้เป็นสังคมเรียนรู้กันถ้วนหน้า

ขอบคุณ... https://www.beartai.com/review/appreview/143881

ที่มา: beartai.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 12/01/2560 เวลา 11:50:08 ดูภาพสไลด์โชว์ มาอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind กันเถอะ!!

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind “เพราะเสียงเล็กๆ มีความหมายอันยิ่งใหญ่” เสียงพูดของเราที่เราได้ยินจนเคยชินอยู่ทุกวัน จากการพูดคุยกับคนอื่นบ้าง การร้องเพลงบ้าง หรือจะเป็นเสียงหัวเราะดังๆ ของเรา มันอาจดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่สำหรับบางคน มันอาจเป็นเสียงที่สำคัญและมีความหมาย อย่างเช่น ผู้พิการทางสายตา ที่ต้องการความรู้จากหนังสืออย่างหลากหลาย แต่ไม่สามารถจะอ่านหนังสือเหล่านั้นได้ ด้วยข้อจำกัดของหนังสือเบรลล์ที่ทำมาให้ผู้พิการทางสายตายังมีไม่มากพอ น้องคนพิการทางสายตา วันนี้บีเลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นแอปที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้สามารถฟังไฟล์เสียงหนังสือเล่มต่างๆ ได้ค่ะ โดยที่เราเองเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการทางสายตาเหล่านั้น ด้วยการบริจาคเสียงของเรา ในการอ่านหนังสือให้คนพิการฟังค่ะ รูปร่างหน้าตาของแอป Read for the Blind ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แอป Read for the Blind โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ Read for the Blind ด้วย facebook ด้วยเลย คลิกเดียวก็ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้แล้ว ตั้งแต่เข้าระบบ แอป Read for the Blind จะให้เรากดเลือกว่าเราเป็นผู้พิการทางสายตา หรือเป็นผู้บันทึกเสียงค่ะ และหนังสือทั้งหมดถูกจำกัดสิทธิ์การฟังเฉพาะผู้พิการทางสายตาเท่านั้นนะคะ หลังจากบันทึกเสียงไปแล้ว ทางทีมงานของแอป Read for the Blind จะตรวจสอบไฟล์เสียงของเราก่อนที่จะเผยแพร่ ทั้งนี้หลังจากบันทึกเสียงไปแล้ว ทางทีมงานของแอป Read for the Blind จะตรวจสอบไฟล์เสียงของเราก่อนที่จะเผยแพร่ ขั้นตอนของการบันทึกเสียง ขั้นตอนของการบันทึกเสียง เล่มต้นจาก การสแกนหรือกรอก ISBN จากนั้นข้อมูลของหนังสือก็จะขึ้นมาเองค่ะ แต่ถ้าหนังสือเล่มนั้นไม่มี ISBN ก็สามารถกรอกรายละเอียดได้เองค่ะ จากนั้นก็กดบันทึก และเริ่มอัดเสียงได้เลยค่ะ ส่วนบทความก็สามารถอัดเสียง พร้อมทั้งระบุที่มา และหมวดหมู่ของบทความได้เลยค่ะ โดยก่อนเริ่มอ่านเนื้อหา ควรเริ่มที่ชื่อเรื่อง คอลัมน์ และที่มา หากระบุวันที่เขียนได้ ควรระบุลงไปด้วยค่ะ (สามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าโปรไฟล์ จะมีการลงตัวอย่างของการอ่านหนังสือเสียงและบทความเสียงค่ะ) แอปที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ถือเป็นแอปที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้โดยตรงเลย เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ความรู้ ดังนั้นการกดเข้าไปในแอปนี้ของเรา อาจเปลี่ยนชีวิตผู้พิการทางสายตาอีกหลายๆ ท่านได้เลย โดยส่วนตัวบีว่าหนังสือหลายเล่มน่าสนใจมากเลยค่ะ บีว่าถ้ามีแอปที่ใกล้เคียงกัน แต่คนปกติสามารถอ่านและฟังได้ เป็นการแชร์ความรู้สู่สังคมคงจะดีมากเลย ขอให้นักพัฒนาแอป คิดค้นขึ้นไวๆ สังคมไทยจะได้เป็นสังคมเรียนรู้กันถ้วนหน้า ขอบคุณ... https://www.beartai.com/review/appreview/143881

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...