ไทยเจ๋งประดิษฐ์รถเข็นปีนบันได

แสดงความคิดเห็น

นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง คิดค้นรถเข็นคนพิการที่สามารถขึ้น-ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก โดยมีโซ่เป็นตัวยึดกับพื้นบันไดเอาไว้ก่อนกดปุ่มควบคุมให้รถหมุน ขึ้น-ลงอย่างนุ่มนวล ช่วยทุ่นแรงพี่เลี้ยงคนพิการ คนป่วย และผู้สูงอายุ เล็งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

รถเข็นปีนบันได เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนร่วมกับ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พ.อ .รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์รถเข็นสำหรับคนพิการที่สามารถใช้ขึ้น- ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายผู้พิการ รวมไปถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความต้องการอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นสามารถขึ้นและลงบันไดได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดร.เดชฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับรถเข็นคันนี้จะทำให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถที่ยึดติดอยู่กับโซ่ ซึ่งเป็นตัวยึดเกาะกับพื้นบันได เพื่อให้รถเข็นคันนี้พาผู้พิการขึ้น-ลงบันไดได้ โดยการเคลื่อนที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ลง ทั้งนี้ สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และดีซีไดรฟ์เพื่อขับมอเตอร์ ในส่วนของพลังงานนั้นใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์ ขณะที่บันไดที่รถเข็นคันนี้สามารถขึ้น-ลงได้คือ มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และขณะใช้งานจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังตัวรถ เพื่อคอยกดปุ่มบังคับการขึ้น-ลง เพื่อให้ผู้พิการรู้สึกปลอดภัยด้วย รถเข็นคันดังกล่าวจะช่วยผ่อนแรงให้กับพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้ป่วยได้มาก เพราะไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วยเหมือนที่ผ่านมา

"รถเข็นขึ้น-ลงบันไดคันนี้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล ที่ติดต่อมาและอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกับทางผู้วิจัยได้โดยตรง (ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475) ซึ่งขณะนี้ยังคงมีราคาสูงอยู่คือราวๆ 30,000 บาทขึ้นไป แต่อนาคตหากมีบริษัทใดสนใจขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปผลิต ทางผู้วิจัยก็ยินดีเพื่อให้ผู้พิการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยจะได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นคันนี้อีกครั้ง" ดร.เดชฤทธิ์กล่าว.

ขอบคุณ http://www.thaipost.net/x-cite/251113/82525 (ขนาดไฟล์: 167)

( ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ย.56 )

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 25/11/2556 เวลา 01:38:12 ดูภาพสไลด์โชว์ ไทยเจ๋งประดิษฐ์รถเข็นปีนบันได

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง คิดค้นรถเข็นคนพิการที่สามารถขึ้น-ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก โดยมีโซ่เป็นตัวยึดกับพื้นบันไดเอาไว้ก่อนกดปุ่มควบคุมให้รถหมุน ขึ้น-ลงอย่างนุ่มนวล ช่วยทุ่นแรงพี่เลี้ยงคนพิการ คนป่วย และผู้สูงอายุ เล็งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ รถเข็นปีนบันไดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนร่วมกับ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พ.อ .รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์รถเข็นสำหรับคนพิการที่สามารถใช้ขึ้น- ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายผู้พิการ รวมไปถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความต้องการอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นสามารถขึ้นและลงบันไดได้สะดวกยิ่งขึ้น ดร.เดชฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับรถเข็นคันนี้จะทำให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถที่ยึดติดอยู่กับโซ่ ซึ่งเป็นตัวยึดเกาะกับพื้นบันได เพื่อให้รถเข็นคันนี้พาผู้พิการขึ้น-ลงบันไดได้ โดยการเคลื่อนที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ลง ทั้งนี้ สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และดีซีไดรฟ์เพื่อขับมอเตอร์ ในส่วนของพลังงานนั้นใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์ ขณะที่บันไดที่รถเข็นคันนี้สามารถขึ้น-ลงได้คือ มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และขณะใช้งานจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังตัวรถ เพื่อคอยกดปุ่มบังคับการขึ้น-ลง เพื่อให้ผู้พิการรู้สึกปลอดภัยด้วย รถเข็นคันดังกล่าวจะช่วยผ่อนแรงให้กับพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้ป่วยได้มาก เพราะไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วยเหมือนที่ผ่านมา "รถเข็นขึ้น-ลงบันไดคันนี้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล ที่ติดต่อมาและอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกับทางผู้วิจัยได้โดยตรง (ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475) ซึ่งขณะนี้ยังคงมีราคาสูงอยู่คือราวๆ 30,000 บาทขึ้นไป แต่อนาคตหากมีบริษัทใดสนใจขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปผลิต ทางผู้วิจัยก็ยินดีเพื่อให้ผู้พิการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยจะได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นคันนี้อีกครั้ง" ดร.เดชฤทธิ์กล่าว. ขอบคุณ… http://www.thaipost.net/x-cite/251113/82525 ( ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...