มทร.ศรีวิชัย สร้างElectric cars รถไฟฟ้าขนาดเล็ก

แสดงความคิดเห็น

อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนา โดยอาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการเคลื่อนที่ในระยะทางที่ไกล หรือเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นๆ อาจเกิดจากความไม่สะดวกที่เกิดจากร่างกายพิการ และความชรา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้พิการ รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนี้ เป็นการออกแบบที่เอื้ออำนวยในการเคลื่อนที่ต่อผู้ใช้ ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถขับไปในช่องทางที่แคบได้ และที่สำคัญรถไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นรถเครื่องยนต์ที่ใช้งานด้วยพลังงานไฟฟ้า 24 โวลต์ ด้วยการชาร์ตแบตเตอรี่ ประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ในระยะทาง 30 กิโลเมตร และรองรับน้ำหนักของผู้ใช้ได้ถึง 80-100 กิโลกรัม ส่วนความเร็วของรถไฟฟ้านั้น 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถปรับระดับความเร็วได้อีก

การขับเคลื่อน ผู้ใช้ใช้วิธีบิดคันเร่งเช่นเดียวกับการบิดรถจักรยานยนต์ ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่คิดค้นมาเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะการใช้งานง่ายการดูแลรักษาก็ง่าย เพียงแค่ชาร์ตแบตเตอรี่ ให้เต็มจากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ยังกล่าวย้ำอีกว่า ในการสร้างรถไฟฟ้าต้องคำนึงถึงการออกแบบรูปร่างและชิ้นส่วน เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทร.074-317-100 ต่อ 2610, 261

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/11/มทร-ศรีวิชัย-สร้างelectric-cars/

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 19/11/2556 เวลา 05:51:38 ดูภาพสไลด์โชว์ มทร.ศรีวิชัย สร้างElectric cars รถไฟฟ้าขนาดเล็ก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนา โดยอาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการเคลื่อนที่ในระยะทางที่ไกล หรือเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นๆ อาจเกิดจากความไม่สะดวกที่เกิดจากร่างกายพิการ และความชรา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้พิการ รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนี้ เป็นการออกแบบที่เอื้ออำนวยในการเคลื่อนที่ต่อผู้ใช้ ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถขับไปในช่องทางที่แคบได้ และที่สำคัญรถไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นรถเครื่องยนต์ที่ใช้งานด้วยพลังงานไฟฟ้า 24 โวลต์ ด้วยการชาร์ตแบตเตอรี่ ประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ในระยะทาง 30 กิโลเมตร และรองรับน้ำหนักของผู้ใช้ได้ถึง 80-100 กิโลกรัม ส่วนความเร็วของรถไฟฟ้านั้น 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถปรับระดับความเร็วได้อีก การขับเคลื่อน ผู้ใช้ใช้วิธีบิดคันเร่งเช่นเดียวกับการบิดรถจักรยานยนต์ ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่คิดค้นมาเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะการใช้งานง่ายการดูแลรักษาก็ง่าย เพียงแค่ชาร์ตแบตเตอรี่ ให้เต็มจากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ อาจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ยังกล่าวย้ำอีกว่า ในการสร้างรถไฟฟ้าต้องคำนึงถึงการออกแบบรูปร่างและชิ้นส่วน เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทร.074-317-100 ต่อ 2610, 261 ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/11/มทร-ศรีวิชัย-สร้างelectric-cars/ บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...