โปรแกรมแยกวัตถุ ม.บูรพาเช็กตาบอดสี

แสดงความคิดเห็น

กล้วยหอมเห็นจากตาคนบอดสี

ตาบอดสีเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้การมองเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากสีที่แท้จริง ทำให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ นายวรุตม์ วิรุตมวงศ์ นายปริวัตร สุพินพง และ น.ส.วิปัศยา มั่งมี จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสร้างโปรแกรมแยกวัตถุในภาพสำหรับคนตาบอดสีขึ้น

โดยโปรแกรมจะรับภาพจากกล้องหรือไฟล์ภาพเข้ามา เพื่อปรับปรุงภาพให้เป็นภาพที่คนตาบอดสีสามารถแยกแยะวัตถุในภาพได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปมีหลักการปรับปรุงภาพหลักๆ 2 วิธี คือ Color Transform จะเปลี่ยนสีของภาพ โดยพิจารณาหากพบว่าสีใน pixel ใด ทำให้คนตาบอดสี เกิดการสับสน จะถูกเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน และวิธี Daltonize จะหาค่าความแตกต่างของสี ระหว่างภาพที่คนตาบอดสีมองเห็นกับภาพที่คนตาปกติมองเห็น จากนั้นจะนำค่าความแตกต่างของสีมาใช้ปรับปรุงภาพต้นฉบับ ซึ่งสามารถตรวจว่าเราตาบอดสีได้ง่ายๆ โดยการใช้ Ishihara Plate เมื่อคนเป็นตาบอดสีอ่าน Ishihara Plate จะมองเห็นตัวเลขที่แตกต่างจากคนตาปกติ หรืออาจมองไม่เห็นเลขอะไรเลย ในอนาคตหวังว่าจะพัฒนาต่อยอดให้โปรแกรมติดตั้งเข้ากับแว่นตาให้กับคนตาบอดสี

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEl3TURnMU5nPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5TUE9PQ==

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 23/08/2556 เวลา 04:14:14 ดูภาพสไลด์โชว์ โปรแกรมแยกวัตถุ ม.บูรพาเช็กตาบอดสี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กล้วยหอมเห็นจากตาคนบอดสี ตาบอดสีเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้การมองเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากสีที่แท้จริง ทำให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ นายวรุตม์ วิรุตมวงศ์ นายปริวัตร สุพินพง และ น.ส.วิปัศยา มั่งมี จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสร้างโปรแกรมแยกวัตถุในภาพสำหรับคนตาบอดสีขึ้น โดยโปรแกรมจะรับภาพจากกล้องหรือไฟล์ภาพเข้ามา เพื่อปรับปรุงภาพให้เป็นภาพที่คนตาบอดสีสามารถแยกแยะวัตถุในภาพได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปมีหลักการปรับปรุงภาพหลักๆ 2 วิธี คือ Color Transform จะเปลี่ยนสีของภาพ โดยพิจารณาหากพบว่าสีใน pixel ใด ทำให้คนตาบอดสี เกิดการสับสน จะถูกเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน และวิธี Daltonize จะหาค่าความแตกต่างของสี ระหว่างภาพที่คนตาบอดสีมองเห็นกับภาพที่คนตาปกติมองเห็น จากนั้นจะนำค่าความแตกต่างของสีมาใช้ปรับปรุงภาพต้นฉบับ ซึ่งสามารถตรวจว่าเราตาบอดสีได้ง่ายๆ โดยการใช้ Ishihara Plate เมื่อคนเป็นตาบอดสีอ่าน Ishihara Plate จะมองเห็นตัวเลขที่แตกต่างจากคนตาปกติ หรืออาจมองไม่เห็นเลขอะไรเลย ในอนาคตหวังว่าจะพัฒนาต่อยอดให้โปรแกรมติดตั้งเข้ากับแว่นตาให้กับคนตาบอดสี ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEl3TURnMU5nPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5TUE9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...