พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ

พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ

พม.จับมือคณะแพทย์ฯ รามาธิบดี และม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งปั้นเพิ่มทั่วประเทศ เพื่อช่วยคนพิการทางการได้ยิน หลังพบคนพิการกว่าแสนคน แต่มีล่ามภาษามือแค่ 178 คน ทั่วประเทศ

วันนี้ (30 พ.ค.2567) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน 135 ชั่วโมง เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาบริการล่ามภาษามือ และผลักดันสู่การผลิตล่ามภาษามือชุมชน ประจำปี 2567 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมือกับ นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ

นายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันคนพิการที่ขึ้นทะเบียน มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,304,268 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 427,363 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.2567)

ขณะเดียวกันสถานการณ์การจัดบริการล่ามภาษามือในปัจจุบัน มีล่ามภาษามือชุมชนที่จดแจ้งกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 178 คน เนื่องจากมีล่ามภาษามือชุมชนจำนวนมาก ที่ยังสอบไม่ผ่านการประเมินความรู้ และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชนตามระเบียบที่กำหนดไว้

และในพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีล่ามภาษามือ 41 จังหวัด และไม่มีล่ามภาษามือ 36 จังหวัด ซึ่งล่ามภาษามือส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนพิการ รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการผลิตล่ามภาษามือ

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. จึงได้มุ่งเป้าเร่งขับเคลื่อน การผลิตล่ามภาษามือให้เพียงพอต่อการให้บริการคนพิการ วันนี้มีการเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน 135 ชั่วโมง โดยความร่วมมือกับสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด หน่วยบริการล่ามภาษามือ หน่วยงานที่ให้บริการล่ามภาษามือ และผู้สนใจ สามารถสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินที่มารับบริการ และต่อยอดไปสู่การเข้ารับการสอบประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ เพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนเพิ่มมากขึ้น

สำหรับโครงการอบรมล่ามภาษามีการจัดอบรมรวม 6 รุ่น รุ่นละ 30 คน จำนวน 180 คน (ระหว่างเดือนพ.ค.- ส.ค.2567) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการคนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

“ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม 500 กว่าคน นับเป็นเรื่องที่ดี แต่เป้าหมายของเรา คือ ต้องการผลิตล่ามภาษามือให้ได้ 40,000 กว่าคน เพื่อบริการคนพิการทางการได้ยินให้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การเป็นล่ามภาษามือ ยังสามารถเป็นอาชีพที่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยได้เดินไปข้างหน้า โดยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ขอบคุณ... https://www.thaipbs.or.th/news/content/340559

ที่มา: thaipbs.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 31/05/2567 เวลา 13:49:05 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ