สมาคมคนตาบอด รอ รบ.หน้า ช่วยคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาให้สิทธิ ‘ลูกตาเทียม’

สมาคมคนตาบอด รอ รบ.หน้า ช่วยคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาให้สิทธิ ‘ลูกตาเทียม’

สมาคมคนตาบอด หนุนรัฐเพิ่มสิทธิคนพิการในประกันสังคม เท่าเทียมสิทธิบัตรทอง หวังพิจารณาลูกตาเทียมให้คนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์

นายพีรพงศ์ จารุสาร อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ The Coverage ถึงข้อคิดเห็นให้กับรัฐบาลชุดต่อไปหากจะมีการจัดทำนโยบายสุขภาพว่า อยากเห็นรัฐบาลชุดต่อไปได้พิจารณาเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกตาเทียมให้กับผู้พิการดวงตาทั่วประเทศได้เข้าถึง หลังจากที่ผ่านมายังคงมีข้อถกเถียงว่าเป็นการศัลยกรรมเพื่อความงามหรือไม่ ทั้งที่จริงแล้วลูกตาเทียมจะช่วยป้องกันเยื้อบุภายในตาของผู้ที่จำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ หากพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยคนพิการเหมือนกับการให้สิทธิขาเทียมกับผู้พิการ ก็จะช่วยให้คนตาบอดได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย ซึ่งสมาคมคนตาบอดฯ ก็หวังกับเรื่องนี้อย่างมาก

นอกจากนี้ ยังอยากให้มีการพิจารณาสิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพของคนพิการ ที่อยู่ในระบบของกองทุนประกันสังคม ให้ทัดเทียมกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) โดยเฉพาะการได้รับเครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนพิการจำนวนมากที่มีศักยภาพและทำงานได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเช่นกัน แต่ขณะที่การดูแลรักษาสำหรับคนพิการเอง กลับได้รับการบริการ หรือสิทธิบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกับสิทธิบัตรทอง ทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการยังคงมีข้อจำกัดอยู่

"แม้ที่ผ่านมา รัฐบาลจะให้เลือกได้ว่าจะใช้บริการจากสิทธิบัตรทอง แต่ต้องสละจากสิทธิประกันสังคม แต่ขณะเดียวกัน คนพิการก็ยังต้องการสิทธิบางอย่างในประกันสังคม เช่น บำนาญชราภาพ ซึ่งหวังว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ " นายพีรพงศ์ กล่าว

อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า แม้ปัจจุบันมีการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนตาบอดมากขึ้นในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะหน่วยบริการหลายแห่งที่มีการบริการแบบวันสต็อป เซอร์วิส รวมถึงมีคนนำทางให้คนพิการด้วย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดของหน่วยบริการ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลชุดต่อไปจะพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ หรือจัดทำนโยบายสำหรับคนพิการ ก็อยากให้กลุ่มเครือข่ายคนพิการได้เข้าไปร่วมเสนอนโยบายด้วย เพื่อที่ภาครัฐจะได้รับฟังปัญหาที่แท้จริง และได้พิจารณาสิ่งที่คนพิการต้องการ

"ยังไม่เห็นว่าจะมีพรรคการเมืองไหนให้ความสำคัญกับเรื่องนโยบายสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการหาเสียงที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาปากท้องของประชาชน ขณะที่เรื่องสุขภาพกลับถูกละเลยไป ซึ่งนับเป็นปกติของเรื่องการหาเสียงในทางการเมือง นอกจากนี้ นโยบายสำหรับคนพิการ หรือในด้านสุขภาพของคนพิการเอง ก็ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญจัดทำเป็นนโยบาย" นายพีรพงศ์ กล่าว

ขอบคุณ... https://www.thecoverage.info/news/content/4841

ที่มา: thecoverage.info/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 เม.ย.66
วันที่โพสต์: 27/04/2566 เวลา 10:56:15 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมคนตาบอด รอ รบ.หน้า ช่วยคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาให้สิทธิ ‘ลูกตาเทียม’