ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกหน่วยทำขาเทียม

ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกหน่วยทำขาเทียม

ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการทำเบ้าและแต่งหุ่นขาเทียมระดับใต้เข่าที่แม่นยำและถูกหลักชีวกลศาสตร์ 30 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะ Up Skill เทคนิคใหม่ ให้แก่ช่างเครื่องช่วยคนพิการจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกหน่วยทำขาเทียม

และร่วมกิจกรรมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 160 ของมูลนิธิขาเทียมฯ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบริการจัดทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า และได้ส่งมอบขาเทียมที่สำเร็จและสวยงามแก่คนพิการขาขาดจำนวน 93 ขา ในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาฝีมืองาน 19 เชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีและมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/general/3307486

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 28/02/2566 เวลา 10:54:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพช่างเครื่องช่วยคนพิการ ออกหน่วยทำขาเทียม