เปิดแผน กทม.ปรับโฉมทางเท้า "สยาม" แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ 65

เปิดแผน กทม.ปรับโฉมทางเท้า "สยาม" แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ 65

วันที่ 23 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่แยกปทุมวัน เพื่อตรวจความคืบหน้า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน โดยสำนักการโยธาได้เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมือง เพื่อปรับปรุงทางเท้า ภูมิทัศน์ ป้ายโฆษณา ตู้ไฟฟ้า จุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และจัดระเบียบสาธารณูปโภค ให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

1.จัดระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และจัดให้มีพื้นที่สำหรับซ่อมแซมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในแนวเดียวกัน โดยกำหนดพื้นที่ติดตั้งให้ชิดอยู่ใกล้ทางเท้า และผสานให้อยู่แนวเดียวกับพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด

2.เมื่อมีแนวพื้นทางเท้าที่ไม่ต้องขุด โครงสร้างพื้นทางเท้าสามารถใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับถนนคนเดินสายหลักให้คงทน และปูกระเบื้องทับให้มีความสวยงาม

3.ขยายทางเท้าให้มีความกว้างอย่างน้อย 2.4 เมตร ตามมาตรฐานสากล โดยจัดระเบียบป้าย เสาไฟ พื้นที่สีเขียว ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ทำฐานป้ายทุกป้าย ฐานเสาทุกอุปกรณ์บนถนนให้เรียบเสมอทางเท้า และปรับขนาดป้อมตำรวจให้มีขนาดเล็กลง

4.ปรับระดับทางเท้าให้สูงจากพื้นถนนไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ชันเกินไป

5.กำหนดแนวปลูกต้นไม้ให้ชัดเจน เป็นแนวเดียวกับการติดตั้งสาธารณูปโภค เสาไฟ และป้าย นอกจากเพื่อความร่มรื่นแล้ว ยังให้เป็นพื้นที่รับน้ำ (Rain Garden) โดยปรับองศาทางเท้า เพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่ Rain Garden ไม่ท่วมขังบนทางเท้าเมื่อฝนตก

6.ทำทางเท้า สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีแผ่นทางเท้าคนพิการ (Braille Block) และทางลาดเชื่อมต่อทางเดินอย่างปลอดภัยโดยใช้กลยุทธ์หลัก 8 ข้อ ตั้งแต่การย้ายสิ่งที่ไม่จำเป็นออก กำหนดระยะทางเท้า ระยะผ่อนผัน ปรับระดับผิวทาง จัดระเบียบพื้นที่สีเขียว กำหนดจุดติดตั้งสาธารณูปโภค คำนึงถึงความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อให้ทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 1 เป็นต้นแบบทางเท้า ที่สมบูรณ์ต่อไป

เปิดแผน กทม.ปรับโฉมทางเท้า "สยาม" แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ 65

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ได้เริ่มต้น 1 ต.ค.64 จะสิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค.65 ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน มีความยาว 1,010 เมตร รวมระยะทางไป-กลับ ความยาว2,020 เมตร เขตทางกว้าง 29 - 29.50 เมตร ทางเท้ากว้างเฉลี่ย 5 เมตร โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย

1.ปรับปรุงคันหินและทางเท้า

2.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบ Smart Lighting จำนวน 134 ต้น

3.จัดระเบียบทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

4.ปรับปรุงเกาะกลางถนน

5.ปรับปรุงรั้วเหล็กกั้นคนข้าม

6.จัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐาน และแก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้

7.ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า

8.งานองค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงสตรีทเฟอร์นิเจอร์ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

"ปัจจุบันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว มีคืบหน้าร้อยละ 5.36 คาดว่างานทางเท้าบริเวณสยามแสควร์ ซอย 7 ถึงสยามแสควร์ซอย 3 ระยะทาง 330 เมตร จะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ 2565 ส่วนงานทางเท้าบริเวณสยามแสควร์ ซอย 3 ถึงถนนราชดำริ และงานทางเท้าฝั่งสยามพารากอน ช่วงถนนพญาไทถึงถนนราชดำริ จะแล้วเสร็จช่วงสงกรานต์ 2565"ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/news/973460

ที่มา: bangkokbiznews.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 24/11/2564 เวลา 10:24:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดแผน กทม.ปรับโฉมทางเท้า "สยาม" แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ 65