นวัตกรรมคนพิการยุค 5.0

นวัตกรรมคนพิการยุค 5.0

หุ่นจำลองใส่ขาเทียม ขาเทียมระดับใต้เข่า ซิลิโคน เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหาย รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ แบบเคลื่อนที่โดยใช้ระบบไฟฟ้า และรถนั่งคนพิการแบบสามล้อ สำหรับใช้ในพื้นที่ไม่เรียบ เป็น 5 ผลงานจาก 9 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีงานนวัตกรรม มากกว่า 250 จากฝีมือและความคิดริเริ่มของนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยส่งเข้าประกวด

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจำนวนไม่น้อยกลายเป็นผู้พิการจากปัญหาสุขภาพทั้งอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นโลหิตในสมองแตก หกล้ม รวมถึงพิการจากอุบัติเหตุ

ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีคนพิการ ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมากกว่า 2,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นเพศชายจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน และเพศหญิง ประมาณ 970,000 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้พิการของไทยเพิ่มสูงขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกันพบว่าคนรุ่นใหม่ ใส่ใจการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการมากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในยุค 5.0 ผูกโยงนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือ ด้านชีวิตและความเป็นอยู่ ที่รัฐกำลังเพิ่มสวัสดิการให้

ขอบคุณ... https://news.ch7.com/detail/350663

ที่มา: ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.62
วันที่โพสต์: 8/07/2562 เวลา 10:03:26 ดูภาพสไลด์โชว์ นวัตกรรมคนพิการยุค 5.0