คนพิการวอนสื่อแจงประชาชนคนพิการต้องการ ”รถเมล์ชานต่ำ” ที่ทุกคนใช้ได้สะดวกและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

งานแถลงข่าว คนพิการวอนสื่อแจงประชาชนคนพิการต้องการ ”รถเมล์ชานต่ำ” ที่ทุกคนใช้ได้สะดวกและปลอดภัย

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการพิจารณาศึกษาโครงการจัดซื้อรถเมล์ ๓,๑๘๓ คันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. อย่างต่อเนื่องโดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รถเมล์ติดลิฟต์ ยกรถเข็นคนพิการ

เมื่อบ่ายวันที่ ๙ กันยายน คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา ร่วมกับเครือข่ายคนพิการ แถลงข่าวเรื่อง "รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความสะดวกปลอดภัย” ที่อาคารรัฐสภา ๑ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ และนายประสงค์ นุรักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ กล่าวนำการแถลงข่าว พร้อมทั้งมอบให้อนุกรรมาธิการฯ และเครือข่ายคนพิการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว นำโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ได้แก่ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ส่วนเครือข่ายคนพิการประกอบด้วย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ นายอุดมโชค ชูรัตน์ และนายชัยพร ภูผารัตน์ พร้อมทั้งมีนายมานพ เอี่ยมสะอาด นางสุรีพร ยุพา และนางพวงแก้ว กิจธรรม เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย

คนพิการนั่งรถเข็นใช้ทางลาดขึ้นรถเมล์

คณะเครือข่ายคนพิการวอนสื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับสังคม และขสมก. โดยยืนยันชัดเจนอย่างหนักแน่นตรงกันว่า คนพิการต้องการ “รถเมล์ชานต่ำ” ที่ประชาชนทุกคนใช้ได้ทุกคัน และคนพิการไม่ต้องการลิฟต์ยกคนพิการขึ้นรถเมล์..ซึ่งไม่สะดวก ใช้เวลามาก และราคาแพง

ขอบคุณ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.56

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 10/09/2556 เวลา 04:28:50 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการวอนสื่อแจงประชาชนคนพิการต้องการ ”รถเมล์ชานต่ำ” ที่ทุกคนใช้ได้สะดวกและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานแถลงข่าว คนพิการวอนสื่อแจงประชาชนคนพิการต้องการ ”รถเมล์ชานต่ำ” ที่ทุกคนใช้ได้สะดวกและปลอดภัย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการพิจารณาศึกษาโครงการจัดซื้อรถเมล์ ๓,๑๘๓ คันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. อย่างต่อเนื่องโดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดระบบอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถโดยสารประจำทางสาธารณะต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รถเมล์ติดลิฟต์ ยกรถเข็นคนพิการ เมื่อบ่ายวันที่ ๙ กันยายน คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา ร่วมกับเครือข่ายคนพิการ แถลงข่าวเรื่อง "รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความสะดวกปลอดภัย” ที่อาคารรัฐสภา ๑ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ และนายประสงค์ นุรักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ กล่าวนำการแถลงข่าว พร้อมทั้งมอบให้อนุกรรมาธิการฯ และเครือข่ายคนพิการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว นำโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ได้แก่ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ส่วนเครือข่ายคนพิการประกอบด้วย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ นายอุดมโชค ชูรัตน์ และนายชัยพร ภูผารัตน์ พร้อมทั้งมีนายมานพ เอี่ยมสะอาด นางสุรีพร ยุพา และนางพวงแก้ว กิจธรรม เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย คนพิการนั่งรถเข็นใช้ทางลาดขึ้นรถเมล์ คณะเครือข่ายคนพิการวอนสื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับสังคม และขสมก. โดยยืนยันชัดเจนอย่างหนักแน่นตรงกันว่า คนพิการต้องการ “รถเมล์ชานต่ำ” ที่ประชาชนทุกคนใช้ได้ทุกคัน และคนพิการไม่ต้องการลิฟต์ยกคนพิการขึ้นรถเมล์..ซึ่งไม่สะดวก ใช้เวลามาก และราคาแพง ขอบคุณ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...