ขนส่งแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ..ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่เจ้าหน้าที่ขนส่งแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 25 เม.ย. 56. นายสัจจา เตชะโกมล ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (กปถ.) โดยมีผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 7 ราย ได้รับ รถนั่งสำหรับคนพิการ เตียงนอน และเบาะลม

ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเงินดังกล่าวได้รับจาก การประมูลเลขทะเบียนสวย จึงได้ออกประกาศการ เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้กับผู้พิการที่ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือ หากผู้พิการที่ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือ ให้ติดที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์หมายเลข 053-612046….โดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์

ขอบคุณ http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130425143508

ที่มา: ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 26/04/2556 เวลา 02:20:50 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ..ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่เจ้าหน้าที่ขนส่งแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 25 เม.ย. 56. นายสัจจา เตชะโกมล ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (กปถ.) โดยมีผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 7 ราย ได้รับ รถนั่งสำหรับคนพิการ เตียงนอน และเบาะลม ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเงินดังกล่าวได้รับจาก การประมูลเลขทะเบียนสวย จึงได้ออกประกาศการ เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้กับผู้พิการที่ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือ หากผู้พิการที่ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือ ให้ติดที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์หมายเลข 053-612046….โดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์ ขอบคุณ… http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130425143508

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...