กรมเจ้าท่าเนรมิตท่าเรือสาทรช่วยผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

กรมเจ้าท่าได้นำร่องโครงการเพื่อคนพิการที่ท่าเรือสาทร เชิงสะพานสาทรฝั่งพระนคร ตามนโยบายสะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ โดยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเดินทางได้เท่าเทียมคนปกติ เริ่มที่ท่าเรือสาทรก่อนจะขยายต่อไปท่าอื่นๆ โดยจัดทำทางลาด ราวจับ กระเบื้องกันลื่น พื้นที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ และพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้พิการบนศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมประสานผู้ให้บริการเรือโดยสารปรับระดับเคาน์เตอร์ จัดป้ายบอกรายละเอียดการเดินทางและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1597197

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 26/02/2556 เวลา 03:47:26

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมเจ้าท่าได้นำร่องโครงการเพื่อคนพิการที่ท่าเรือสาทร เชิงสะพานสาทรฝั่งพระนคร ตามนโยบายสะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ โดยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเดินทางได้เท่าเทียมคนปกติ เริ่มที่ท่าเรือสาทรก่อนจะขยายต่อไปท่าอื่นๆ โดยจัดทำทางลาด ราวจับ กระเบื้องกันลื่น พื้นที่สำหรับจอดรถเข็นผู้พิการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ และพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้พิการบนศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมประสานผู้ให้บริการเรือโดยสารปรับระดับเคาน์เตอร์ จัดป้ายบอกรายละเอียดการเดินทางและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1597197 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...