เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค.

คอลัมน์ ข่าวปลีก : นายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากรถผู้พิการและผู้สูงอายุได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ ๕ ธ.ค.๕๕ มีผู้มาใช้บริการแล้ว จำนวน ๓๖๐ ราย มีผู้ลงทะเบียน จำนวน ๑๘๐ ราย โดยมีผู้ขอใช้บริการเต็มความสามารถของรถที่จะให้บริการทุกวัน ทั้งนี้ตามกำหนดเดิมที่จะให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารจนถึง สิ้นเดือน ม.ค.นี้ เนื่องจากว่าในการดำเนินการจดทะเบียนรถยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องขยายการให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารออกไปจนถึงวัน ที่ ๓๑ มี.ค.๕๖(บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ก.พ.๕๖)

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 7/02/2556 เวลา 03:34:23