ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้

ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 40/1 ม.5 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ตามโครงการปากพะยูนสามัคคี เราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านโอกาส รายได้ในการประกอบอาชีพ ทำให้ชาวบ้านบางส่วน ประสพปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ถูกทอดทิ้งไร้การดูแล ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีจิตอาสา รวมพลังเป็นจิตอาสาประชารัฐ เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างโอกาส สร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อได้ต่อสู่กับชีวิตต่อไป

นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามโครงการปากพะยูนสามัคคี เราไม่ทิ้งกัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผุ้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ผู้ดูแล ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น มีความเข้มแข็ง ที่จะดำรงชีวิตต่อไป

โดยในวันนี้ได้มอบบ้านให้นาย นิโรต ไกรรักษ์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ม.5 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ที่ร่างกายป่วยด้วยโรคไขสันหลัง และอาศัยบ้านพักเก่าๆโทรมๆ ทำให้มีชีวิตที่ลำบาก ทางอำเภอปากพะยูน พร้อมกับทุกภาคส่วนได้สร้างบ้านให้ 1หลัง พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้อีกจำนวนหนึ่ง

ซึ่งผู้มิจิตศรัทธา ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการปากพะยูนสามัคคี เราไม่ทิ้งกัน สามารถบริจาคผ่านบัญชี 926 -0-37157-7 ธนาคารกรุงไทยสาขาปากพะยูน จ.พัทลุง ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีผู้อยากไร้อีกหลายครอบครัวที่รอรับการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/region/178401

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ม.ค.63
วันที่โพสต์: 29/01/2563 เวลา 09:17:36 ดูภาพสไลด์โชว์ ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้