คนพิการยื่น'มีชัย'ทวงสิทธิในรธน.8มาตรา

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มคนพิการ ยื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

คนพิการ ยื่นหนังสือถึง "มีชัย" ทวงสิทธิเสรีภาพคนพิการ ใน รธน. จำนวน 8 มาตรา สมาชิกกลุ่มคนพิการร่วมกันยื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ประธาน กรธ. เพื่อขอสิทธิของคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา

เนื่องจากสิทธิบางส่วนหายไปจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นประกอบด้วย สิทธิด้านการศึกษา มาตรา 50 สิทธิเข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรา 52 สิทธิในการเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มาตรา 130/1 และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 64 ซึ่งควรย้ายไปอยู่ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ ยังขอให้เพิ่ม สิทธิองค์กรภาคประชาสังคมได้รับการสนับสนุนจากรัฐตามมาตรา 42 รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 49 เพื่อไปเสริมมาตรา 25 - 49 สิทธิคนพิการต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จริง ตามมาตรา 55 และการทำบัญชีรายชื่อ ส.ส. ต้องคำนึงถึงคนพิการด้วย ตามมาตรา 85

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=677716 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.พ.59
วันที่โพสต์: 11/02/2559 เวลา 10:16:22 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการยื่น'มีชัย'ทวงสิทธิในรธน.8มาตรา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มคนพิการ ยื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนพิการ ยื่นหนังสือถึง "มีชัย" ทวงสิทธิเสรีภาพคนพิการ ใน รธน. จำนวน 8 มาตรา สมาชิกกลุ่มคนพิการร่วมกันยื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ประธาน กรธ. เพื่อขอสิทธิของคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา เนื่องจากสิทธิบางส่วนหายไปจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นประกอบด้วย สิทธิด้านการศึกษา มาตรา 50 สิทธิเข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรา 52 สิทธิในการเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มาตรา 130/1 และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 64 ซึ่งควรย้ายไปอยู่ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ ยังขอให้เพิ่ม สิทธิองค์กรภาคประชาสังคมได้รับการสนับสนุนจากรัฐตามมาตรา 42 รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 49 เพื่อไปเสริมมาตรา 25 - 49 สิทธิคนพิการต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จริง ตามมาตรา 55 และการทำบัญชีรายชื่อ ส.ส. ต้องคำนึงถึงคนพิการด้วย ตามมาตรา 85 ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=677716

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...