พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ ชวนฝึกอาชีพช่างผมมืออาชีพ

พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ ชวนฝึกอาชีพช่างผมมืออาชีพ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” ว่า เป็นโครงการที่ปิดจุดอ่อนสร้างจุดแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสกลุ่มปราะบางให้มีความยั่งยืนในการสร้างอาชีพ รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทย โดยบูรณาการ 8 หน่วยงานทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย กรมอนามัย กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน และกลุ่มบ้านหน้าพระลาน

จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วได้ผลตอบรับที่ดี ปีนี้จะขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีถึง 1.8 แสนคน ตั้งเป้าจัดอบรมให้ได้ 5,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างอาชีพในกลุ่มคนต่างจังหวัดรองรับการเปิดประเทศสร้างการท่องเที่ยวการ ทั้งนี้ คนมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งตนเอง สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้าน นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีสค.กล่าวว่า จากการนำร่องปี 2563 จำนวน 1,000 คนในพื้นที่กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และพิษณุโลก ให้ผลน่าพอใจ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างกำลังใจ พลิกฟื้นชีวิตเป็นตัวอย่างและต่อยอดปีนี้ซึ่งจะขยายผลในกลุ่มผู้ว่างงานและคนพิการมากขึ้น ผ่านรูปแบบการอบรมทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์

ขณะที่ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย กล่าวว่า ภูมิใจกับช่างทำผมที่เป็นอาชีพลดความเหลื่อมล้ำ จับต้องได้ทันเวลา ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ถือเป็นธุรกิจแรกๆ ที่ลูกค้าเรียกร้องให้เปิดร้านทำผม ช่วยให้ผู้ประสบภาวะวิกฤติโควิดซ้อนวิกฤติได้พลิกชีวิต สร้างงาน สร้าอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3022015

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 3/11/2564 เวลา 11:50:56 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ ชวนฝึกอาชีพช่างผมมืออาชีพ