เรียนรู้ "เพาะเห็ดเยื่อไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยายเครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา

เรียนรู้ "เพาะเห็ดเยื่อไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยายเครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา

เรียนรู้ "เพาะเห็ดเยื่อไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยายเครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา นำโดยนายมาหามะซอรี มาโซ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกับกลุ่มเห็ดเยื่อไผ่ เทศบาลนครยะลา จัดฝึกอาชีพระยะสั้น "การเพาะปลูกเห็ดเยื่อไผ่" หรือ "เห็ดร่างแห" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ณ กลุ่มเห็ดเยื่อไผ่ ถนนภูมาชีพ 2 เขตเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับชาวยะลาที่มีความสนใจ ขณะที่มีประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุ เข้าร่วมกว่า 20 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดเยื่อไผ่ การทดลองเพาะเห็ดเยื่อไผ่ด้วยการนำเชื้อลงเพาะในกะละมัง รวมทั้งการแปรรูปทำเป็นเซรั่ม บำรุงผิว การทำเป็นเครื่องดื่ม โดยมีวิทยากรให้ความรู้เป็นประธาน และรองประธานของกลุ่ม

นายวิวัธน์ หริรักษ์ไพบูลย์ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่ บอกว่า การเพาะเห็ดเยื่อไผ่นี้ เป็นโครงการของนายกเทศมนตรีนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ซึ่งมีแนวคิดให้คนในชุมชนยะลาได้มีโอกาสรู้จักกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ คือ เห็ดเยื่อไผ่ จึงได้จัดส่งสมาชิกในชุมชน เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ไปอบรมที่มีนบุรี สมุทรปราการ ทั้งการเพาะ การแปรรูป จากนั้นก็ได้มาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อสนองนโยบายในการเป็นศูนย์เรียนรู้ จัดอบรมให้ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ ในครั้งนี้ก็เป็นโครงการแรกที่ได้จัดอบรมให้ความรู้ การเพาะเห็ด การแปรรูป

ในส่วนของการปลูก การเพาะเลี้ยง ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มแยกย้ายนำไปปลูก พร้อมทั้งได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายในชุมชน โดยทางกลุ่มก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เริ่มต้นมากว่า 10 เดือน เพื่อที่จะยกระดับสินค้าทุกประเภท ทั้งการทำเป็นเครื่องสำอาง การทำเป็นอาหาร ให้มีระยะเวลาในการเก็บที่ยาวนาน ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมขอ อย. ส่วนฝ่ายการตลาด ก็มีการขายน้ำเห็ดเยื่อไผ่ เซรั่ม สบู่อาบน้ำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับทางกลุ่ม และสมาชิก ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ยะลาเป็นอย่างดี

ขณะที่นายสรพงษ์ แก้วอินทร์ รองประธานกลุ่มฯ บอกว่า เห็ดเยื่อไผ่มีคุณค่ามากมาย ทั้งด้านโภชนาการ เวชสำอาง ซึ่งพื้นที่จังหวัดยะลาเองมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เอื้ออำนวยในการปลูก สำหรับการปลูกก็ไม่ยาก เชื่อสามารถสร้างเศรษฐกิจเสริมให้กับชาวยะลาได้ และทำให้จังหวัดยะลาสามารถมีเห็ดเยื่อไผ่ไปสู้กับจังหวัดอื่น ๆ ที่ริเริ่มมานานแล้วได้ อนาคตถ้าชาวบ้านสนใจกันมาก เราก็สามารถผลิตเยื่อไผ่เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้ ตอนนี้จีนเป็นเจ้าแห่งเห็ด แต่ไม่สามารถปลูกได้ตลอดปี ซึ่งต่างกับพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ขอบคุณ... https://bit.ly/2xNPfYW

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.62ฟ
วันที่โพสต์: 17/07/2562 เวลา 11:27:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เรียนรู้ "เพาะเห็ดเยื่อไผ่" พืชเศรษฐกิจ ขยายเครือข่ายต่อยอดสร้างอาชีพเสริมรายได้ชาวยะลา