จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง

แสดงความคิดเห็น

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง

จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง เป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่คนพิการทุกประเภท ให้มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระของสังคม

ที่อาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอด และคนพิการประเภทอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระของสังคม โดยศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์กร และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

โอกาสนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้กำลังใจและยืนยันแก่ผู้พิการว่า จังหวัดลำปางและหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561

หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170214132029

ที่มา: lampang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 15/02/2560 เวลา 10:29:40 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง เป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่คนพิการทุกประเภท ให้มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระของสังคม ที่อาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสังฆะประชารัฐอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอด และคนพิการประเภทอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระของสังคม โดยศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์กร และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 โอกาสนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้กำลังใจและยืนยันแก่ผู้พิการว่า จังหวัดลำปางและหน่วยงานราชการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561 หน่วยงาน : สวท.ลำปาง ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170214132029

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...