“สกล” รับนักกีฬาพิการทำงาน กกท.

แสดงความคิดเห็น

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มีนโยบายขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายงานคนพิการ เพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสการมีงานทำทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในคนพิการนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานด้านการกีฬาของชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาทีมชาติคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ตามแผนงานระยะยาว ประจำปี 2559 เป็นต้นมา

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาทีมชาติคนพิการสมัครเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้จัดจ้างจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ญาณิศา จันทเปียง นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวสันต์ เมธาภัทร เป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานรายวันห้องฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ

“สำหรับปีงบประมาณ 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าว่าในระยะ 6 เดือน จะดำเนินการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 1 คน และจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักกีฬาคนพิการทีมชาติ จำนวน 2 ทุน ส่วนแผนระยะ 12 เดือน นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเพื่อเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ซึ่งจะเร่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี”

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/sport/70560

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 15/12/2559 เวลา 10:03:58 ดูภาพสไลด์โชว์ “สกล” รับนักกีฬาพิการทำงาน กกท.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มีนโยบายขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายงานคนพิการ เพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสการมีงานทำทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในคนพิการนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานด้านการกีฬาของชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาทีมชาติคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ตามแผนงานระยะยาว ประจำปี 2559 เป็นต้นมา นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาทีมชาติคนพิการสมัครเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้จัดจ้างจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ญาณิศา จันทเปียง นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวสันต์ เมธาภัทร เป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลคนพิการทีมชาติไทย เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานรายวันห้องฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ “สำหรับปีงบประมาณ 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าว่าในระยะ 6 เดือน จะดำเนินการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 1 คน และจะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักกีฬาคนพิการทีมชาติ จำนวน 2 ทุน ส่วนแผนระยะ 12 เดือน นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการจัดจ้างนักกีฬาคนพิการทีมชาติเพื่อเป็นลูกจ้าง กกท. จำนวน 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ซึ่งจะเร่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี” ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/sport/70560

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...