ทต.คลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการฝึกอาชีพให้คนพิการ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

แสดงความคิดเห็น

ฝึกอาชีพให้คนพิการ ประดิษฐ์ของชำร่วย

สตูล - ทต.คลองขุด จ.สตูล ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด เปิดโครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ของชำร่วยให้แก่คนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้

วันที่ (17 ส.ค.) เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองขุดเหนือ หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน เข้าฝึกอบรมอาชีพ “ประดิษฐ์ของชำร่วย” จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559

ในการนี้ นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า คนพิการเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม คนพิการ และครอบครัวคนพิการมีความจำเป็นและต้องการมีรายได้จากการทำงานเพื่อดำรงชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากปราศจากการมีรายได้ประจำ อีกทั้งค่านิยมของสังคมที่ให้คุณค่าแก่การทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การทำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสมบูรณ์ คนพิการที่ไม่สามารถทำงานในเชิงเศรษฐกิจได้จะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม คนพิการที่ยังมีความสามารถจึงต้องมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ครอบครัว โรงเรียน และสถานที่ทำงาน

ฝึกอาชีพให้คนพิการ ประดิษฐ์ของชำร่วย

นอกจากนี้ การทำงานของคนพิการยังมีคุณค่าในเชิงจิตวิทยาในแง่ที่ว่า การทำงานนั้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการมีกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ ในสังคม ความต้องการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการจึงไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งต้องทำงานเพื่อแสดงความสามารถเท่ากำลังความสามารถของตน จนประสบผลสำเร็จ มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ก็จะสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

เทศบาลตำบลคลองขุด จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด เล็งเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ จึงให้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการขึ้นเพื่อให้คนพิการมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

น.ส.สมจิตร หนูสุข อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 342 หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีความพิการที่ข้อมือขวา กล่าวว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมฝึกอาชีพ เป็นโครงการที่ดีทำให้คนพิการมีความรู้ด้านอาชีพ ได้ทำในเวลาว่าง และอยากให้เทศบาลต่อยอดหาแหล่งจำหน่าย เพื่อสร้างเป็นรายได้ และอยากบอกไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายให้มีความอดทนมีใจสู้ทำงานสุจริตที่ได้เงิน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรมาฝึกสอนการทำพวงกุญแจรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปหัวใจ รูปปลา รูปไก่ รูปนก สามารถจำหน่ายได้ในราคาพวงละ 10 บาท ด้านผู้เข้าร่วมอบรมต่างบอกว่า ทำไม่ยาก แต่ต้องใช้สมาธิเพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082095 (ขนาดไฟล์: 138)

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 18/08/2559 เวลา 12:04:49 ดูภาพสไลด์โชว์ ทต.คลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการฝึกอาชีพให้คนพิการ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ฝึกอาชีพให้คนพิการ ประดิษฐ์ของชำร่วย สตูล - ทต.คลองขุด จ.สตูล ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด เปิดโครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ของชำร่วยให้แก่คนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ วันที่ (17 ส.ค.) เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองขุดเหนือ หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน เข้าฝึกอบรมอาชีพ “ประดิษฐ์ของชำร่วย” จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ในการนี้ นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า คนพิการเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม คนพิการ และครอบครัวคนพิการมีความจำเป็นและต้องการมีรายได้จากการทำงานเพื่อดำรงชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากปราศจากการมีรายได้ประจำ อีกทั้งค่านิยมของสังคมที่ให้คุณค่าแก่การทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การทำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสมบูรณ์ คนพิการที่ไม่สามารถทำงานในเชิงเศรษฐกิจได้จะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม คนพิการที่ยังมีความสามารถจึงต้องมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ครอบครัว โรงเรียน และสถานที่ทำงาน ฝึกอาชีพให้คนพิการ ประดิษฐ์ของชำร่วย นอกจากนี้ การทำงานของคนพิการยังมีคุณค่าในเชิงจิตวิทยาในแง่ที่ว่า การทำงานนั้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการมีกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ ในสังคม ความต้องการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการจึงไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งต้องทำงานเพื่อแสดงความสามารถเท่ากำลังความสามารถของตน จนประสบผลสำเร็จ มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ก็จะสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ตนเองก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เทศบาลตำบลคลองขุด จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุด เล็งเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ จึงให้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำของคนพิการขึ้นเพื่อให้คนพิการมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว น.ส.สมจิตร หนูสุข อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 342 หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีความพิการที่ข้อมือขวา กล่าวว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมฝึกอาชีพ เป็นโครงการที่ดีทำให้คนพิการมีความรู้ด้านอาชีพ ได้ทำในเวลาว่าง และอยากให้เทศบาลต่อยอดหาแหล่งจำหน่าย เพื่อสร้างเป็นรายได้ และอยากบอกไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายให้มีความอดทนมีใจสู้ทำงานสุจริตที่ได้เงิน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรมาฝึกสอนการทำพวงกุญแจรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปหัวใจ รูปปลา รูปไก่ รูปนก สามารถจำหน่ายได้ในราคาพวงละ 10 บาท ด้านผู้เข้าร่วมอบรมต่างบอกว่า ทำไม่ยาก แต่ต้องใช้สมาธิเพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082095

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...