เดิมพัน30ล้านดันเด็กสายอาชีพเป็นเถ้าแก่

แสดงความคิดเห็น

สอศ.แจงเด็กจบอาชีวะทำธุรกิจเองมีไม่ถึง 100 คน เล็งจัดงบ 30 ล้านตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ดันเด็กอาชีวะทำธุรกิจ SME ตั้งเป้าเข้าร่วม 5,000 คน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเน้นให้เด็กอาชีวศึกษาสนใจการทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือ Small and Medium Enterprise (SME) มากขึ้น และทำอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กจบการศึกษาออกไปแล้วจะไม่ค่อยมีใครสนใจ ทำธุรกิจขนาดเล็กมากนัก โดยธุรกิจ SME ในประเทศไทยมีประมาณ 85% แต่ที่ผ่านมาเด็กที่จบอาชีวศึกษาแล้วไปทำธุรกิจเองมีไม่ถึง 100 คน ดังนั้น สอศ.จะเพิ่ม 2 วิชา ได้แก่ วิชาการสร้างผู้ประกอบการ และวิชาการจัดการเงินส่วนบุคคล ในหลักสูตรเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ ที่นอกจากนี้จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประ กอบการขึ้นในทุกวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยละ 30 ล้านบาท นำไปพัฒนาให้เด็กได้ทดลองทำธุรกิจภายใต้โครงการทำธุรกิจ SME ระหว่างเรียน

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าในปีแรกจะนำร่องให้เด็กเข้าร่วมทำธุรกิจประมาณ 5,000 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,800 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3,200 คน ทั้งนี้ จะมีการเตรียมความพร้อมครูด้วยจำนวน 100 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับเด็กในระหว่างที่ทำธุรกิจ ขณะเดียวกัน สอศ.จะจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำธุรกิจ SME โดยจะเปิดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม ทีมละ 5 คน จากนั้นจะให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจะให้คำปรึกษาแนะนำในแผนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปต่อยอดเปิดเป็นธุรกิจจริงได้ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับโครงการกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือ เงินที่จะให้เด็กทดลองทำธุรกิจนั้นเป็นเงินให้เปล่าที่ไม่ต้องใช้คืน

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1797885

(ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ธ.ค.56)

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 16/12/2556 เวลา 07:11:44

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สอศ.แจงเด็กจบอาชีวะทำธุรกิจเองมีไม่ถึง 100 คน เล็งจัดงบ 30 ล้านตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ดันเด็กอาชีวะทำธุรกิจ SME ตั้งเป้าเข้าร่วม 5,000 คน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเน้นให้เด็กอาชีวศึกษาสนใจการทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือ Small and Medium Enterprise (SME) มากขึ้น และทำอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กจบการศึกษาออกไปแล้วจะไม่ค่อยมีใครสนใจ ทำธุรกิจขนาดเล็กมากนัก โดยธุรกิจ SME ในประเทศไทยมีประมาณ 85% แต่ที่ผ่านมาเด็กที่จบอาชีวศึกษาแล้วไปทำธุรกิจเองมีไม่ถึง 100 คน ดังนั้น สอศ.จะเพิ่ม 2 วิชา ได้แก่ วิชาการสร้างผู้ประกอบการ และวิชาการจัดการเงินส่วนบุคคล ในหลักสูตรเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ ที่นอกจากนี้จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประ กอบการขึ้นในทุกวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยละ 30 ล้านบาท นำไปพัฒนาให้เด็กได้ทดลองทำธุรกิจภายใต้โครงการทำธุรกิจ SME ระหว่างเรียน ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าในปีแรกจะนำร่องให้เด็กเข้าร่วมทำธุรกิจประมาณ 5,000 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,800 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3,200 คน ทั้งนี้ จะมีการเตรียมความพร้อมครูด้วยจำนวน 100 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับเด็กในระหว่างที่ทำธุรกิจ ขณะเดียวกัน สอศ.จะจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำธุรกิจ SME โดยจะเปิดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม ทีมละ 5 คน จากนั้นจะให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจะให้คำปรึกษาแนะนำในแผนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปต่อยอดเปิดเป็นธุรกิจจริงได้ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับโครงการกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือ เงินที่จะให้เด็กทดลองทำธุรกิจนั้นเป็นเงินให้เปล่าที่ไม่ต้องใช้คืน ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1797885 (ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...