บางบอนรับอาสาสมัคร 1 อัตรา

แสดงความคิดเห็น

นางรัสยาภรณ์ นครสุต ผอ.เขตบางบอน แจ้งว่า เขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯโทร.02-4503274 หรือทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/bangbon

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1779383

ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ย.56

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 19/11/2556 เวลา 05:49:43

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางรัสยาภรณ์ นครสุต ผอ.เขตบางบอน แจ้งว่า เขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯโทร.02-4503274 หรือทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/bangbon ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1779383 ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...