อมตะดัน “มหกรรมแรงงานผู้พิการ”

แสดงความคิดเห็น

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อมตะ ได้ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เตรียมจัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานผู้พิการ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบกับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีศักยภาพความพร้อมในการทำงาน ได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯ ที่ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในจะพบกับตำแหน่งงานว่างที่พร้อมรองรับผู้พิการรวมกว่า 300 อัตรา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสนับสนุนด้านการผลิต อาทิ แผนกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานชุบสี งานสโตร์ งานบรรจุภัณฑ์ งานธุรการ เป็นต้น โดยงานนี้จะมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซอร์เตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/09/มหกรรมแรงงานผู้พิการ/

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.56

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 29/09/2556 เวลา 03:22:36

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อมตะ ได้ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เตรียมจัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานผู้พิการ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบกับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีศักยภาพความพร้อมในการทำงาน ได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯ ที่ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงาน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในจะพบกับตำแหน่งงานว่างที่พร้อมรองรับผู้พิการรวมกว่า 300 อัตรา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสนับสนุนด้านการผลิต อาทิ แผนกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานชุบสี งานสโตร์ งานบรรจุภัณฑ์ งานธุรการ เป็นต้น โดยงานนี้จะมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซอร์เตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/09/มหกรรมแรงงานผู้พิการ/ บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...