ผู้พิการวัยแรงงาน 4.3 แสนคนยังไร้อาชีพ รัฐ-เอกชนจัดนัดพบแรงงาน ก.ย.นี้

แสดงความคิดเห็น

รวมภาพโลโก้คนพิการทุกประเภท สองหน่วยงานรัฐร่วมกับภาคเอกชน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ หวังส่งเสริมอาชีพและรายได้ เผยข้อมูลไทยมีผู้พิการกว่า 1.3 ล.คน แต่ผู้พิการวัยแรงงานที่ยังไร้อาชีพมีประมาณ 4.3 แสนคน จากจำนวนกว่า 7 แสนคน ขณะที่ อธิบดี กกจ.เผยมีตำแหน่งว่างกว่า 180 ตำแหน่งรองรับและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

วันที่ 15 ส.ค. นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ นางสาวบุษา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าวร่วมกันจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน นี้ บริเวณลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

โดย นายประวิทย์ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้พิการก็เช่นกันที่กรมการจัดหางานต้องเร่งสร้างงาน ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ หากผู้พิการและญาติไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถไปสมัครงาน หรือ สอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2540 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ซึ่งส่งผลให้ในปีนี้สถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศต้องจ้างผู้พิการกว่า 47,000 คน แต่มีเพียง 19,221 คนเท่านั้นที่เข้าถึงการมีงานทำ โดยการที่จะรับผู้พิการนั้นจะต้องผ่านกระบวนการมากกว่าคนปกติ

นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า การจัดหางานให้ผู้พิการนั้นจะใช้เวลามากเพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องทำการวิเคราะห์ถึงความสามารถ ว่าเหมาะสมกับงานตำแหน่งใด งานลักษณะใด พร้อมทั้งต้องออกสำรวจสถานที่ทำงานว่าสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือไม่ รวมถึงความปลอดภัยเเละการเดินทางด้วย ทั้งนี้ ตำแหน่งงานว่าง ล่าสุดมีมากกว่า 180 ตำแหน่งเเละคาดว่าจะมีตำเเหน่งงานเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อรองรับผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าทำงาน

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียม จากตัวเลขผู้พิการกว่า 1.3 ล้านคน เป็นวัยแรงงานกว่า 7 แสนคน มีการประกอบอาชีพ 2.6 แสนคนเท่านั้น ไม่ได้ประกอบอาชีพกว่า 4.3 แสนคน และช่วยเหลือตนเองไม่ได้อีก 2.2 พันคน จึงอยากให้ผู้พิการและญาติ ไปร่วมงานจำนวนมาก เพื่อการเข้าถึงตำแหน่งงานและสวัสดิการต่างๆ ที่ควรได้รับ รวมถึงได้รับทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่พร้อมให้ความช่วยเหลือให้การพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการมีงานทำหรือช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระสังคม

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000100955 (ขนาดไฟล์: 185)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 15/08/2556 เวลา 03:19:05 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการวัยแรงงาน 4.3 แสนคนยังไร้อาชีพ รัฐ-เอกชนจัดนัดพบแรงงาน ก.ย.นี้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รวมภาพโลโก้คนพิการทุกประเภทสองหน่วยงานรัฐร่วมกับภาคเอกชน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ หวังส่งเสริมอาชีพและรายได้ เผยข้อมูลไทยมีผู้พิการกว่า 1.3 ล.คน แต่ผู้พิการวัยแรงงานที่ยังไร้อาชีพมีประมาณ 4.3 แสนคน จากจำนวนกว่า 7 แสนคน ขณะที่ อธิบดี กกจ.เผยมีตำแหน่งว่างกว่า 180 ตำแหน่งรองรับและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต วันที่ 15 ส.ค. นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ นางสาวบุษา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าวร่วมกันจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน นี้ บริเวณลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. โดย นายประวิทย์ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้พิการก็เช่นกันที่กรมการจัดหางานต้องเร่งสร้างงาน ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ หากผู้พิการและญาติไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถไปสมัครงาน หรือ สอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2540 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ซึ่งส่งผลให้ในปีนี้สถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศต้องจ้างผู้พิการกว่า 47,000 คน แต่มีเพียง 19,221 คนเท่านั้นที่เข้าถึงการมีงานทำ โดยการที่จะรับผู้พิการนั้นจะต้องผ่านกระบวนการมากกว่าคนปกติ นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า การจัดหางานให้ผู้พิการนั้นจะใช้เวลามากเพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องทำการวิเคราะห์ถึงความสามารถ ว่าเหมาะสมกับงานตำแหน่งใด งานลักษณะใด พร้อมทั้งต้องออกสำรวจสถานที่ทำงานว่าสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือไม่ รวมถึงความปลอดภัยเเละการเดินทางด้วย ทั้งนี้ ตำแหน่งงานว่าง ล่าสุดมีมากกว่า 180 ตำแหน่งเเละคาดว่าจะมีตำเเหน่งงานเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อรองรับผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าทำงาน นายอนุสรณ์ กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียม จากตัวเลขผู้พิการกว่า 1.3 ล้านคน เป็นวัยแรงงานกว่า 7 แสนคน มีการประกอบอาชีพ 2.6 แสนคนเท่านั้น ไม่ได้ประกอบอาชีพกว่า 4.3 แสนคน และช่วยเหลือตนเองไม่ได้อีก 2.2 พันคน จึงอยากให้ผู้พิการและญาติ ไปร่วมงานจำนวนมาก เพื่อการเข้าถึงตำแหน่งงานและสวัสดิการต่างๆ ที่ควรได้รับ รวมถึงได้รับทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่พร้อมให้ความช่วยเหลือให้การพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการมีงานทำหรือช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระสังคม ขอบคุณ...http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000100955 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...