บิ๊กซี และกรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

นายกุฎาธาร นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จะร่วมกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ 4 กระทรวงแรงงาน จัดงาน “นัดพบแรงงานย่อย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ บริเวณชั้น 4 ข้างร้านเอ็มเคสุกี้

งานครั้งนี้ เป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจทำงานที่จะได้พูดคุยและสมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง และบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท ที่มีตำแหน่งงานว่างรวมกว่า 2,000 อัตรา ตั้งแต่วุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงปริญญาโท ทั้งงานนอกเวลา (พาร์ทไทม์) และงานเต็มเวลา รวมถึงยังมีบริการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

ในส่วนของบิ๊กซี จะเปิดรับสมัครทั้งบุคคลทั่วไปและผู้พิการจำนวน 150 อัตรา เพื่อรองรับการขยายสาขาใหม่ของมินิบิ๊กซี บิ๊กซีมาร์เก็ต และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และในปีนี้ ยังมีแผนจะรับพนักงานใหม่ในปีนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 อัตรา ซึ่งนอกจากงานนัดพบแรงงานครั้งนี้ บิ๊กซีจะร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดคาราวานนัดพบแรงงานไปตามจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาคต่อไป

” สำหรับผู้พิการ นั้น บิ๊กซีมีอัตราและตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการทุกประเภท ปัจจุบัน บิ๊กซี มีพนักงานผู้พิการอยู่ 312 อัตรา ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกห้างแรกและห้างเดียวที่มีจำนวนผู้พิการร่วมงานเกินจาก อัตรา 100:1 ที่กฎหมายกำหนด โดยมีทั้งพนักงานผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และผู้พิการทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ซึ่งบิ๊กซียังมีแผนที่จะสร้างโอกาสในการทำงานที่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้พิการ โดยมุ่งจะรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตรา 50:1 ให้ได้” นายกุฎาธารฯ กล่าว

ผู้สนใจสมัครงาน โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการศึกษา, ใบผ่านงาน (ถ้ามี), รูปถ่าย 1-2 นิ้ว, หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน และสามารถสอบถามรายละเอียดหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 โทร. 02-211-8167, 02-211-7558 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/05/บิ๊กซีจัดนัดพบแรงงาน/

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 21/05/2556 เวลา 03:19:03

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกุฎาธาร นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จะร่วมกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ 4 กระทรวงแรงงาน จัดงาน “นัดพบแรงงานย่อย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ บริเวณชั้น 4 ข้างร้านเอ็มเคสุกี้ งานครั้งนี้ เป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจทำงานที่จะได้พูดคุยและสมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง และบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท ที่มีตำแหน่งงานว่างรวมกว่า 2,000 อัตรา ตั้งแต่วุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงปริญญาโท ทั้งงานนอกเวลา (พาร์ทไทม์) และงานเต็มเวลา รวมถึงยังมีบริการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนของบิ๊กซี จะเปิดรับสมัครทั้งบุคคลทั่วไปและผู้พิการจำนวน 150 อัตรา เพื่อรองรับการขยายสาขาใหม่ของมินิบิ๊กซี บิ๊กซีมาร์เก็ต และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และในปีนี้ ยังมีแผนจะรับพนักงานใหม่ในปีนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 อัตรา ซึ่งนอกจากงานนัดพบแรงงานครั้งนี้ บิ๊กซีจะร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดคาราวานนัดพบแรงงานไปตามจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาคต่อไป ” สำหรับผู้พิการ นั้น บิ๊กซีมีอัตราและตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการทุกประเภท ปัจจุบัน บิ๊กซี มีพนักงานผู้พิการอยู่ 312 อัตรา ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกห้างแรกและห้างเดียวที่มีจำนวนผู้พิการร่วมงานเกินจาก อัตรา 100:1 ที่กฎหมายกำหนด โดยมีทั้งพนักงานผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และผู้พิการทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ซึ่งบิ๊กซียังมีแผนที่จะสร้างโอกาสในการทำงานที่มั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้พิการ โดยมุ่งจะรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตรา 50:1 ให้ได้” นายกุฎาธารฯ กล่าว ผู้สนใจสมัครงาน โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการศึกษา, ใบผ่านงาน (ถ้ามี), รูปถ่าย 1-2 นิ้ว, หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน และสามารถสอบถามรายละเอียดหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 โทร. 02-211-8167, 02-211-7558 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/05/บิ๊กซีจัดนัดพบแรงงาน/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...