สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาได้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาได้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาได้

นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ว ระหว่างสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบริการสาธารณสุข โดยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้คนพิการในระบบประกันสังคม สามารถแสดงความประสงค์เลือกขอใช้สิทธิสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือใช้สิทธิในสถานพยาบาล ตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนที่ประสงค์เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม สามารถกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการบริการทางการแพทย์ โดยระบุชื่อสถานพยาบาลและยื่นแบบได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

หากคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทร.0-7430-0550-4 , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ โทร.0-7455-9600-4 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา โทร.0-7424-1317-19

ขอบคุณ... https://goo.gl/xBfnnK

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 29/01/2561 เวลา 09:53:59 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิการรักษาได้