"นายกฯ"นั่งหัวโต๊ะถกปลัดกระทรวง สั่งบูรณาการณ์แก้ปัญหาสังคม

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์(พม.) วันที่ 24 ก.ค.2556 เมื่อเวลา 09.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 6/2556ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ โดยเมื่อมาถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง(OSCC) One Stop Crisis Center และพบปะข้าราชการการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง โดยมี นางปวีณา หงสกุล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกิตติ์ธเนศ เป็นเอกชนะศักดิ์ บิดาของ "น้องธันว์"ด.ญ.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง ประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้า MRTทับขาขาดทั้งสองข้างระหว่างเดินทางไปเรียนซัมเมอร์คอร์สภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์OSCCด้วย

โดยนายกิตติ์ธเนศ ระบุว่ามาร้องเรียนต่อกระทรวงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้รัฐบาลวางแนวทางและมี องค์กรรองรับและดูแลเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ ที่เดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ และหากมีปัญหาหรืออุบัติเหตุอะไรจะได้มีการดูแลอย่างทั่วถึง

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวเปิดการประชุมว่า รัฐบาลอยากเห็นทิศทางการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ช่วงอายุ ซึ่งทุกหน่วยงานมีกลไกในการแก้ปัญหาสังคมเหมือนกัน แต่จะทำอย่างไรในการบูรณาการแก้ปัญหาสังคมได้ตลอดทุกช่วงอายุ เช่นกระทรวงใดบ้างที่จะดูแลในปัญหาในช่วงอายุแรกเกิด วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติในการบูรณาการกับศูนย์ OSCC รวมทั้งดูยุทธศาสตร์ตลอดช่วงอายุ และสอดแทรกในเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอีกต่อไป และเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งแต่ละกระทรวงจะต้องหันกลับมาดูการดำเนินยุทธศาสตร์ของตนเองตามช่วงอายุ ที่มีความสำคัญมาก เพราะจะได้ให้การพัฒนาการประชาชนในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม รวมถึงมีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมนอกจากนี้ต้องการให้บริการของภาครัฐมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมฯครั้งต่อไปวันที่ 8-9 ส.ค. จะเป็นการประชุมในวาระพิเศษโดยเราจะมีการประชุมบนรถไฟเป็นครั้งแรกไปที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพ โดยเนื้อหาการประชุมนั้นขอฝากให้สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ(สภา พัฒน์) ดูรายละเอียด อย่างไรก็ดีจากการที่เราลงไปประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมา ซึ่งจะมีอีกมุมหนึ่งของกระทรวงในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยแต่ละกระทรวงจะต้องโฟกัสปัญหา และปรับน้ำหนักในการแก้ปัญหาลงไปเสริมกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้เกิดการ แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=689878

nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

ที่มา: nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 26/07/2556 เวลา 03:47:54

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์(พม.) วันที่ 24 ก.ค.2556 เมื่อเวลา 09.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 6/2556ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ โดยเมื่อมาถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง(OSCC) One Stop Crisis Center และพบปะข้าราชการการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง โดยมี นางปวีณา หงสกุล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกิตติ์ธเนศ เป็นเอกชนะศักดิ์ บิดาของ "น้องธันว์"ด.ญ.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง ประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้า MRTทับขาขาดทั้งสองข้างระหว่างเดินทางไปเรียนซัมเมอร์คอร์สภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์OSCCด้วย โดยนายกิตติ์ธเนศ ระบุว่ามาร้องเรียนต่อกระทรวงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้รัฐบาลวางแนวทางและมี องค์กรรองรับและดูแลเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ ที่เดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ และหากมีปัญหาหรืออุบัติเหตุอะไรจะได้มีการดูแลอย่างทั่วถึง จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวเปิดการประชุมว่า รัฐบาลอยากเห็นทิศทางการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ช่วงอายุ ซึ่งทุกหน่วยงานมีกลไกในการแก้ปัญหาสังคมเหมือนกัน แต่จะทำอย่างไรในการบูรณาการแก้ปัญหาสังคมได้ตลอดทุกช่วงอายุ เช่นกระทรวงใดบ้างที่จะดูแลในปัญหาในช่วงอายุแรกเกิด วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติในการบูรณาการกับศูนย์ OSCC รวมทั้งดูยุทธศาสตร์ตลอดช่วงอายุ และสอดแทรกในเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอีกต่อไป และเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งแต่ละกระทรวงจะต้องหันกลับมาดูการดำเนินยุทธศาสตร์ของตนเองตามช่วงอายุ ที่มีความสำคัญมาก เพราะจะได้ให้การพัฒนาการประชาชนในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม รวมถึงมีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมนอกจากนี้ต้องการให้บริการของภาครัฐมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมฯครั้งต่อไปวันที่ 8-9 ส.ค. จะเป็นการประชุมในวาระพิเศษโดยเราจะมีการประชุมบนรถไฟเป็นครั้งแรกไปที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพ โดยเนื้อหาการประชุมนั้นขอฝากให้สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ(สภา พัฒน์) ดูรายละเอียด อย่างไรก็ดีจากการที่เราลงไปประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมา ซึ่งจะมีอีกมุมหนึ่งของกระทรวงในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยแต่ละกระทรวงจะต้องโฟกัสปัญหา และปรับน้ำหนักในการแก้ปัญหาลงไปเสริมกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้เกิดการ แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=689878 nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...