โครงการ CAN เปิดรับสมัครผู้เรียนทุกวัน

โครงการ CAN เปิดรับสมัครผู้เรียนทุกวัน

***รับสมัครผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ***

รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 5 คน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กสมาธิสั้น

2. รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

3. การศึกษาทางไกล เรียนผ่านระบบออนไลน์

4. มีครูการศึกษาพิเศษคอยให้ความรู้และคำแนะนำอย่างถูกต้อง

5. ช่วยค้นหาศักยภาพของผู้เรียน

6. ใช้การวัดและประเมินผลตามทักษะและศักยภาพผู้เรียน

7. เรียนจบได้วุฒิรับรอง สามารถใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย / สมัครงานได้

โครงการ CAN เปิดรับสมัครผู้เรียนทุกวัน

ใบสมัครเรียน สแกน QR CODE

ติดต่อสอบถามได้ทาง Inbox Facebook https://www.facebook.com/canprojectbysv

>โทรสอบถาม 089-382-5235. , 02-147-5198

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/05/2565 เวลา 12:03:45 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการ CAN เปิดรับสมัครผู้เรียนทุกวัน