"ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

"ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน

แม้จะอยู่ในสังคมเดียวกัน แต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เด็กแต่ละคนจะได้รับย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กด้อยโอกาส เด็กในชุมชนแออัด เด็กธรรมดาๆ ที่พ่อแม่ต้องทุ่มเวลาไปทั้งหมดเพื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว จนอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลลูกหลานอย่างเต็มที่

ข้อมูล “สถานการณ์การศึกษาไทย” ปีการศึกษา 2562 นักเรียนไทย 7.3 ล้านราย เกินครึ่งเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส-พิการ รายได้กลุ่มนักเรียนยากจนเฉลี่ย 1,268 บาทต่อครัวเรือน พบนักเรียนอีก 4.5 พันรายไม่มีโรงเรียนในตำบลที่พักอาศัย

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กด้อยโอกาสในสังคม “ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (TTB)” และมูลนิธิทีทีบี ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กธรรมดาๆ เหล่านี้ ให้กลายเป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทย

โครงการ ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี (fai-fah by ttb) ได้มีการดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนานเข้าสู่ปีที่ 13 โดยได้มีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนต่างๆ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ12-17 ปี ไปแล้วกว่า 10,000 คน

"ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน

เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ปรัชญา “Male REAL Change” มอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมรายวิชาสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาการใช้ชีวิต รวมถึงช่วยเยาวชนค้นหาศักยภาพของตนเองในอาชีพใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“ทีทีบี” เปิด “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็น 1 ใน 5 ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ที่ทางทีเอ็มบีธนชาต มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง

สอดคล้องกับปรัชญา Male REAL Change ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน โดยไม่ใช่เป็นการให้ปลาแก่เด็ก แต่เราต้องการให้เบ็ดแก่เด็กในการเรียนรู้ สร้างเสริมต่อยอดโอกาสในชีวิตของเขา

“ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็นศูนย์ที่ใหญ่และเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดประกายให้แก่เยาวชนให้พวกเขาได้มีโอกาส ซึ่งคำว่าศูนย์เรียนรู้ไฟ -ฟ้านั้น ไฟในที่นี้ หมายถึงพลังของเยาวชน และฟ้า คือโอกาสแห่งการให้" ดร.เอกนิติ กล่าว

"ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน

การตั้งศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้เด็กนนทบุรีได้มีโอกาส และนำองค์ความรู้ สิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิต เป็นทักษะชีวิตให้แก่พวกเขาได้ อยากให้ทุกคนเห็นไฟ เห็นพลังของเด็กๆเพราะเด็กทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ

ช่วยเด็กค้นหาศักยภาพ สร้างโอกาสให้ชีวิต

โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เด็กธรรมดา ได้รับโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต และใช้พลังอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น

โดย “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี” ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มธุรกิจธนาคารหลายๆ แห่งกำลังย่ำแย่ แต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาเข้มแข็ง คือ พลังในตัวของแต่ละคน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต โลกได้

5 ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เด็กธรรมดา คือสิ่งสวยงาม

โดยการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องเริ่มจากเด็ก เพราะเด็กคืออนาคตของประเทศ ขณะนั้น พบว่า ชุมชนบริเวณรอบธนาคาร แถวสะพานควาย มีชุมชนแออัด มีผู้ที่มีรายได้น้อย และมีเด็กเยาวชนจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีทั้งยาเสพติด การทำร้ายร่างกาย โครงการไฟ-ฟ้า จึงเกิดขึ้น เพื่อให้โอกาสกับน้องเยาวชนขาดโอกาส ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ทำในสิ่งที่โรงเรียน หรือพ่อแม่อาจจะไม่ได้เติมเต็มให้แก่เขา

“ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า มีทั้งหมด 5 แห่ง โดย 3 แห่งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าจันทน์ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย และอีก 2 แห่ง ที่ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี โดยจะเปิดสอนในวิชา ทักษะอาชีพที่เหมาะกับบริบทสังคมสมัยใหม่ และพื้นที่ ซึ่งในศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรีจะเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มพิการทางการได้ยิน ก็จะมีการจัดหลักสูตรพิเศษ สำหรับน้องกลุ่มนี้ ”นายปิติ กล่าว

เด็กรุ่นใหม่มีพลัง เขาพร้อมปลดปล่อยสร้างสิ่งดีๆ

เมื่อถามเด็กรุ่นใหม่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตอนนี้หลายคนอาจอยากเป็น ยูทูปเบอร์ มากกว่าเป็นอธิบดี ครู ตำรวจ จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรรายวิชา เช่น

คลาสสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ คลาสคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คลาสศิลปะ คลาสดนตรี คลาสเรียนเต้น คลาสวงดนตรี คลาสเทควันโด คลาสมวยไทย และคลาสครัว ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะจากคุณครูมืออาชีพ เพื่อให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตติดตัวสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม

นายปิติ กล่าวต่อไปว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กๆ ค้นหา และปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาก เพื่อให้เขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่ง เพราะนั้นคือสิ่งที่สวยงาม ซึ่งความสวยงามเหล่านี้จะทำให้น้องๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ทำดี คิดดี

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้นครึ่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ใหญ่ที่สุด โดยมีพื้นที่ 768 ตารางเมตร สามารถรองรับเด็ก ๆ ได้กว่า 300 คน การออกแบบอาคารมีการตกแต่งโดยเน้นความโปร่ง โล่งสบาย ใช้แสงจากธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุที่ยังคงความเรียบ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ผสานเข้ากับความทันสมัยในการออกแบบพื้นที่ ในรูปแบบให้มีสีสันสนุกสนาน จุดประกายจินตนาการได้อย่างเต็มที่

ภายใต้คอนเซปต์ เพนโรส สเตร์ (Penrose Stairs) หนึ่งในผลงานด้านศิลปะชื่อดังระดับโลก ซึ่งเป็นบันไดที่เรียงต่อกัน เปรียบเสมือนจินตนาการของเด็ก ๆ ที่ไม่มีสิ้นสุด พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อไป

โดยศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรีจะกลายแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนผ่าน Wall Arts ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนชาวนนทบุรี ออกแบบโดย Linda May Melendez อาสาสมัครทีทีบี จากทีม Corporate Property & Services

"นนทบุรี" มีเด็กขาดแคลนโอกาสจำนวนมาก

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี จะมีการสำรวจจำนวนประชาชน ลักษณะบริบทของพื้นที่ และจำนวนเด็กที่ขาดโอกาส เด็กในชุมชน หรือความขาดแคลนของคนในชุมชน

พบว่า พื้นที่จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีเด็กขาดแคลนโอกาสจำนวนมาก นอกจากนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถทำงานร่วมกับคนในชุมชน อยู่ใกล้โรงเรียน ใกล้ชุมชน เพื่อเด็กๆ จะได้เดินทางมาเรียนรู้อย่างสะดวก

“เด็กส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล และเด็กอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่โอกาส และอาชีพของเด็กรุ่นใหม่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดสอนฟรี จะเป็นหลักสูตรอาชีพ ทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปต่อยอดการใช้ชีวิตร่วมด้วย”นางกาญจนา กล่าว

เรียนรู้ทักษะวางแผนการเงิน สร้างวินัยการเงิน

หลังจากเรียนจบในหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี และศูนย์อีก4 แห่ง เด็กทุกคนจะต้องทำโปรเจคร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่จะช่วยต่อยอดการให้ และอาชีพแก่พวกเขาได้ รวมถึงในการเรียนรู้ของเด็กนอกจากมีทักษะตามคลาสที่ตนเองเรียนแล้ว

ทางศูนย์จะมีการเพิ่มเติมทักษะการวางแผนการเงินให้แก่เด็ก เพราะต้องยอมรับว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องการจัดการการเงิน การปลูกฝังให้พวกเขาวางแผนการเงินตั้งแต่เด็กจะช่วยให้พวกเขารู้รายรับ รายจ่าย และมีวินัยในการใช้จ่าย

ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตรศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จะเป็นการเรียนทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สอนในวิชาใหม่ๆ ทักษะใหม่ ไม่ใช่เรียนวิชาการ ทำให้พวกเขาค้นพบความต้องการ ความชอบของตนเอง และมีวิชาติดตัวไปต่อยอดใช้ได้จริง

"วิชาชีวิต" สำคัญสำหรับเด็กทุกคน แต่ละคนถนัดต่างกัน

นางกาญจนา กล่าวต่อไปว่า เราพยายามให้วิชาชีวิต มากกว่าวิชาการ เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถ ความถนัดแตกต่างกัน หลายคนอาจจะไม่เก่งวิชาการ แต่เก่งทักษะชีวิต

เด็กจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานออนไลน์ มีทักษะการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ มีไอเดียจะให้พนักงานทีทีบี มาเป็นอาสาสมัครในการช่วยสอนทักษะอาชีพแก่เด็ก ปลูกฝังการให้ทั้งในส่วนของพนักงานทีทีบี และเด็ก

"เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาส ได้เห็นความเป็นไปได้ว่าตัวเองจะก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้อย่างไร ทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง สอนทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการ การใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น ขณะที่พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้มาเรียน เพื่อลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะชีวิต เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยมากขึ้น" นางกาญจนา กล่าว

จุดประกายความฝัน ต่อยอดเปลี่ยนชีวิต

ด้าน ด.ช.ดนุพล แตงอ่อน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบางบัวทอง หนึ่งในผู้เข้าเรียนคลาสเบเกอรี่ คลาสครัว เล่าว่า รู้จักโครงการดังกล่าวจากทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ และครูแนะแนวแนะนำให้เข้าร่วมเรียนรู้ในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะสอนทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดปรับเปลี่ยนชีวิต และครอบครัวของเราได้

"ผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่เล็กๆ เมื่อทางครูมาเล่าว่าในศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี มีคลาสเรียนทำอาหาร ก็สนใจสมัครเข้าร่วมทันที เพราะด้วยฐานะทางบ้าน ต้องยอมรับว่าคงไม่สามารถไปเรียนในคลาสทำอาหารแพงๆ ได้ อีกทั้งครูผู้สอน ใจดี สอนเข้าใจง่าย และได้ลงมือปฎิบัติจริง" ด.ช.ดนุพล กล่าว

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ได้เปิดรับเยาวชนเข้ามาเรียนหลากหลายคลาส คลาสละประมาณ 7-8 คน โดยเริ่มการเรียนการสอนมาประมาณ 2 เดือนกว่า ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ ทำให้พวกเขาได้เรียนอย่างสนุก และได้ทักษะอาชีพติดตัวไป หลายคนเมื่อได้ลองเรียน พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ได้รู้ว่าอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันนั้นเหมาะกับตนเองหรือไม่

ด.ช.ดนุพล กล่าวต่อไปว่า อยากให้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี จัดกิจกรรม คลาสเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส เด็กที่ขาดแคลนได้เข้าถึงความฝัน อาชีพของตนเองที่อยากเป็นจริงๆ ไม่ต้องหลงผิดไปในสิ่งที่ไม่ดี และอยากให้ช่วยต่อยอดให้เด็กได้มีพื้นที่นำสิ่งที่เรียนรู้ในคลาสต่างๆ มาใช้ได้จริง เพื่อเป็นการจุดประกายให้พวกเขาได้นำไปใช้อย่างต่อเนื่องแม้จะจบคลาสไปแล้ว

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/social/994012

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.65
วันที่โพสต์: 22/03/2565 เวลา 13:44:32 ดูภาพสไลด์โชว์ "ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน แม้จะอยู่ในสังคมเดียวกัน แต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เด็กแต่ละคนจะได้รับย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กด้อยโอกาส เด็กในชุมชนแออัด เด็กธรรมดาๆ ที่พ่อแม่ต้องทุ่มเวลาไปทั้งหมดเพื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว จนอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลลูกหลานอย่างเต็มที่ ข้อมูล “สถานการณ์การศึกษาไทย” ปีการศึกษา 2562 นักเรียนไทย 7.3 ล้านราย เกินครึ่งเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส-พิการ รายได้กลุ่มนักเรียนยากจนเฉลี่ย 1,268 บาทต่อครัวเรือน พบนักเรียนอีก 4.5 พันรายไม่มีโรงเรียนในตำบลที่พักอาศัย ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กด้อยโอกาสในสังคม “ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (TTB)” และมูลนิธิทีทีบี ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กธรรมดาๆ เหล่านี้ ให้กลายเป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทย โครงการ ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี (fai-fah by ttb) ได้มีการดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนานเข้าสู่ปีที่ 13 โดยได้มีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนต่างๆ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ12-17 ปี ไปแล้วกว่า 10,000 คน "ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ปรัชญา “Male REAL Change” มอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมรายวิชาสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาการใช้ชีวิต รวมถึงช่วยเยาวชนค้นหาศักยภาพของตนเองในอาชีพใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น “ทีทีบี” เปิด “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี” ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็น 1 ใน 5 ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ที่ทางทีเอ็มบีธนชาต มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง สอดคล้องกับปรัชญา Male REAL Change ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน โดยไม่ใช่เป็นการให้ปลาแก่เด็ก แต่เราต้องการให้เบ็ดแก่เด็กในการเรียนรู้ สร้างเสริมต่อยอดโอกาสในชีวิตของเขา “ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็นศูนย์ที่ใหญ่และเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดประกายให้แก่เยาวชนให้พวกเขาได้มีโอกาส ซึ่งคำว่าศูนย์เรียนรู้ไฟ -ฟ้านั้น ไฟในที่นี้ หมายถึงพลังของเยาวชน และฟ้า คือโอกาสแห่งการให้" ดร.เอกนิติ กล่าว "ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี" ค้นหาศักยภาพ จุดประกายอาชีพ สร้างโอกาสเยาวชน การตั้งศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้เด็กนนทบุรีได้มีโอกาส และนำองค์ความรู้ สิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิต เป็นทักษะชีวิตให้แก่พวกเขาได้ อยากให้ทุกคนเห็นไฟ เห็นพลังของเด็กๆเพราะเด็กทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยเด็กค้นหาศักยภาพ สร้างโอกาสให้ชีวิต โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เด็กธรรมดา ได้รับโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต และใช้พลังอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น โดย “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี” ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มธุรกิจธนาคารหลายๆ แห่งกำลังย่ำแย่ แต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาเข้มแข็ง คือ พลังในตัวของแต่ละคน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต โลกได้ 5 ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เด็กธรรมดา คือสิ่งสวยงาม โดยการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องเริ่มจากเด็ก เพราะเด็กคืออนาคตของประเทศ ขณะนั้น พบว่า ชุมชนบริเวณรอบธนาคาร แถวสะพานควาย มีชุมชนแออัด มีผู้ที่มีรายได้น้อย และมีเด็กเยาวชนจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีทั้งยาเสพติด การทำร้ายร่างกาย โครงการไฟ-ฟ้า จึงเกิดขึ้น เพื่อให้โอกาสกับน้องเยาวชนขาดโอกาส ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ทำในสิ่งที่โรงเรียน หรือพ่อแม่อาจจะไม่ได้เติมเต็มให้แก่เขา “ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า มีทั้งหมด 5 แห่ง โดย 3 แห่งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าจันทน์ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย และอีก 2 แห่ง ที่ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี โดยจะเปิดสอนในวิชา ทักษะอาชีพที่เหมาะกับบริบทสังคมสมัยใหม่ และพื้นที่ ซึ่งในศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรีจะเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มพิการทางการได้ยิน ก็จะมีการจัดหลักสูตรพิเศษ สำหรับน้องกลุ่มนี้ ”นายปิติ กล่าว เด็กรุ่นใหม่มีพลัง เขาพร้อมปลดปล่อยสร้างสิ่งดีๆ เมื่อถามเด็กรุ่นใหม่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตอนนี้หลายคนอาจอยากเป็น ยูทูปเบอร์ มากกว่าเป็นอธิบดี ครู ตำรวจ จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรรายวิชา เช่น คลาสสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ คลาสคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คลาสศิลปะ คลาสดนตรี คลาสเรียนเต้น คลาสวงดนตรี คลาสเทควันโด คลาสมวยไทย และคลาสครัว ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะจากคุณครูมืออาชีพ เพื่อให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตติดตัวสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม นายปิติ กล่าวต่อไปว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กๆ ค้นหา และปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาก เพื่อให้เขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่ง เพราะนั้นคือสิ่งที่สวยงาม ซึ่งความสวยงามเหล่านี้จะทำให้น้องๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ทำดี คิดดี ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้นครึ่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ใหญ่ที่สุด โดยมีพื้นที่ 768 ตารางเมตร สามารถรองรับเด็ก ๆ ได้กว่า 300 คน การออกแบบอาคารมีการตกแต่งโดยเน้นความโปร่ง โล่งสบาย ใช้แสงจากธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุที่ยังคงความเรียบ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ผสานเข้ากับความทันสมัยในการออกแบบพื้นที่ ในรูปแบบให้มีสีสันสนุกสนาน จุดประกายจินตนาการได้อย่างเต็มที่ ภายใต้คอนเซปต์ เพนโรส สเตร์ (Penrose Stairs) หนึ่งในผลงานด้านศิลปะชื่อดังระดับโลก ซึ่งเป็นบันไดที่เรียงต่อกัน เปรียบเสมือนจินตนาการของเด็ก ๆ ที่ไม่มีสิ้นสุด พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อไป โดยศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรีจะกลายแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนผ่าน Wall Arts ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนชาวนนทบุรี ออกแบบโดย Linda May Melendez อาสาสมัครทีทีบี จากทีม Corporate Property & Services "นนทบุรี" มีเด็กขาดแคลนโอกาสจำนวนมาก นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี จะมีการสำรวจจำนวนประชาชน ลักษณะบริบทของพื้นที่ และจำนวนเด็กที่ขาดโอกาส เด็กในชุมชน หรือความขาดแคลนของคนในชุมชน พบว่า พื้นที่จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีเด็กขาดแคลนโอกาสจำนวนมาก นอกจากนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถทำงานร่วมกับคนในชุมชน อยู่ใกล้โรงเรียน ใกล้ชุมชน เพื่อเด็กๆ จะได้เดินทางมาเรียนรู้อย่างสะดวก “เด็กส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล และเด็กอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่โอกาส และอาชีพของเด็กรุ่นใหม่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดสอนฟรี จะเป็นหลักสูตรอาชีพ ทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปต่อยอดการใช้ชีวิตร่วมด้วย”นางกาญจนา กล่าว เรียนรู้ทักษะวางแผนการเงิน สร้างวินัยการเงิน หลังจากเรียนจบในหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี และศูนย์อีก4 แห่ง เด็กทุกคนจะต้องทำโปรเจคร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่จะช่วยต่อยอดการให้ และอาชีพแก่พวกเขาได้ รวมถึงในการเรียนรู้ของเด็กนอกจากมีทักษะตามคลาสที่ตนเองเรียนแล้ว ทางศูนย์จะมีการเพิ่มเติมทักษะการวางแผนการเงินให้แก่เด็ก เพราะต้องยอมรับว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องการจัดการการเงิน การปลูกฝังให้พวกเขาวางแผนการเงินตั้งแต่เด็กจะช่วยให้พวกเขารู้รายรับ รายจ่าย และมีวินัยในการใช้จ่าย ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตรศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จะเป็นการเรียนทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สอนในวิชาใหม่ๆ ทักษะใหม่ ไม่ใช่เรียนวิชาการ ทำให้พวกเขาค้นพบความต้องการ ความชอบของตนเอง และมีวิชาติดตัวไปต่อยอดใช้ได้จริง "วิชาชีวิต" สำคัญสำหรับเด็กทุกคน แต่ละคนถนัดต่างกัน นางกาญจนา กล่าวต่อไปว่า เราพยายามให้วิชาชีวิต มากกว่าวิชาการ เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถ ความถนัดแตกต่างกัน หลายคนอาจจะไม่เก่งวิชาการ แต่เก่งทักษะชีวิต

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...