รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60

รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60

"บิ๊กโย่ง" เปิดงานวันคนพิการสากล ปี '60 และงานมหกรรมอารยสถาปัตยฯ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมชวนเชิญผู้สนใจเข้าชม 1-4 ธ.ค.นี้ ที่ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา13.30 น. ที่ Hall 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจําปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐครั้งแรก

รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60

พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี รวมทั้งสิ้น 189 รางวัล โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานจํานวนกว่า 1,000 คน

รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60

ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การอ่านสาส์นวันคนพิการ มอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ จํานวน 78 รางวัล หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น จํานวน 76 รางวัล สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จํานวน 22 รางวัล มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี จํานวน 13 รางวัล และเปิดตัวสาวงามทูตอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ มีการแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อรองรับสังคมของคนพิการและผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60

"คนพิการปัจจุบันไม่ได้นิ่งดูดาย แต่มีศักยภาพพร้อมเสนอผลงานที่ดีมีประโยชน์ ทุกวันนี้เรามีคนพิการอยู่ 1.8 ล้านคน จบปริญญาตรีก็มาก จึงมีความรู้ความสามารถ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี โดยให้การดูแลเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการต่างๆมากขึ้น สำหรับผมนั้นอยากให้คนไทยรู้จักการแบ่งปัน คนที่ยังไม่มีก็พัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้ให้ในอนาคต เพื่อให้สังคมเรามีความสุขมากขึ้น" รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯกล่าว.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/613576

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 4/12/2560 เวลา 11:00:54 ดูภาพสไลด์โชว์ รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60