"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก"

แสดงความคิดเห็น

น้องลีโอ เขียนเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวาดภาพเบื้องต้น

"เด็กพิเศษในกลุ่มออทิสติก ใช่ว่าจะมีทางเลือกมากนัก ทั้งเรื่องการเรียนจนถึงประกอบอาชีพ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาส และครั้งแรกที่รับเด็กพิเศษเข้าเรียนสาขาทัศนศิลป์ ไปติดตามรายงานกัน"

"ความรู้สึกเกินคำบรรยายของน้องลีโอ บอกออกมาหมดทางสีหน้า ว่า ดีใจสุดๆที่กำลังจะได้เป็นนักศึกษาคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่ออาจารย์จัดตารางให้ปรับพื้นฐานการวาดเส้นเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ก่อนที่จะเข้ามาเรียนจริงในปีการศึกษาหน้า น้องลีโอก็ตั้งใจที่จะทำอย่างมีสมาธิ รุ่นพี่ ต่างก็เวียนมาให้คำแนะนำตามที่อาจารย์เคยสอนเพื่อให้คุ้นเคยกับการเขียนเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวาดภาพเบื้องต้น น้องลีโอ หรือ ภูตินันท์ เอกลาภ เป็นผู้ป่วยออทิสติก มีความตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบชั้น ม.6 จะสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อยากมีชีวิตเป็นนักศึกษาเหมือนกับเพื่อนๆ หลังจากผ่านกระบวนการสอบตามขั้นตอนจนถึงการสอบสัมภาษณ์ ในที่สุดได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นครั้งแรกเช่นกันที่คณะได้รับเด็กพิเศษเพื่อเรียนสาขานี้ ขณะที่พ่อของน้องลีโอบอกว่า แม้จะเป็นเด็กพิเศษ แต่เมื่อได้รับโอกาส เชื่อว่าน้องลีโอก็จะมุ่งมั่นมุมานะ ตั้งใจเรียน อย่างมีความสุข จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเรียนจนจบหรือไม่ก็ตาม ทุกคนในครอบครัวพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ที่สำคัญเชื่อว่า ศิลปะ คือโอกาสของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพิเศษด้านใดก็ตาม"

ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378534862/

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 17/02/2560 เวลา 10:26:45 ดูภาพสไลด์โชว์ "ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

น้องลีโอ เขียนเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวาดภาพเบื้องต้น "เด็กพิเศษในกลุ่มออทิสติก ใช่ว่าจะมีทางเลือกมากนัก ทั้งเรื่องการเรียนจนถึงประกอบอาชีพ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาส และครั้งแรกที่รับเด็กพิเศษเข้าเรียนสาขาทัศนศิลป์ ไปติดตามรายงานกัน" "ความรู้สึกเกินคำบรรยายของน้องลีโอ บอกออกมาหมดทางสีหน้า ว่า ดีใจสุดๆที่กำลังจะได้เป็นนักศึกษาคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่ออาจารย์จัดตารางให้ปรับพื้นฐานการวาดเส้นเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ก่อนที่จะเข้ามาเรียนจริงในปีการศึกษาหน้า น้องลีโอก็ตั้งใจที่จะทำอย่างมีสมาธิ รุ่นพี่ ต่างก็เวียนมาให้คำแนะนำตามที่อาจารย์เคยสอนเพื่อให้คุ้นเคยกับการเขียนเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวาดภาพเบื้องต้น น้องลีโอ หรือ ภูตินันท์ เอกลาภ เป็นผู้ป่วยออทิสติก มีความตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบชั้น ม.6 จะสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อยากมีชีวิตเป็นนักศึกษาเหมือนกับเพื่อนๆ หลังจากผ่านกระบวนการสอบตามขั้นตอนจนถึงการสอบสัมภาษณ์ ในที่สุดได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นครั้งแรกเช่นกันที่คณะได้รับเด็กพิเศษเพื่อเรียนสาขานี้ ขณะที่พ่อของน้องลีโอบอกว่า แม้จะเป็นเด็กพิเศษ แต่เมื่อได้รับโอกาส เชื่อว่าน้องลีโอก็จะมุ่งมั่นมุมานะ ตั้งใจเรียน อย่างมีความสุข จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเรียนจนจบหรือไม่ก็ตาม ทุกคนในครอบครัวพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ที่สำคัญเชื่อว่า ศิลปะ คือโอกาสของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพิเศษด้านใดก็ตาม" ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378534862/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...