รพ.จิตเวชโคราช”เปิดศูนย์แพทย์แผนไทย

แสดงความคิดเห็น

ทุกวันนี้ภาวะกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีส่วนทำให้ประชาชนมีอาการทางจิต ทั้งเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้น ที่ จ.นครราชสีมา รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่เปิดบริการรักษาผู้ป่วยทางจิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้คำปรึกษาไปจนถึงการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ล่าสุดได้เปิดให้บริการรูปแบบใหม่โดยใช้หลักสูตรแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง

ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย โดยมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต รวมทั้ง รพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก ภายในบริเวณ รพ. โดยมีที่มาเริ่มจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่กรมสุขภาพจิต กำหนดให้ รพ.จิตเวชฯสนับสนุนการเปิดบริการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เป็นวิถีของการดูแลสุขภาพ และวินิจฉัยโรคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยมายาวนาน ซึ่งรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เปิดบริการศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก เมื่อ เม.ย.2556 มีบริการแพทย์แผนไทย อาณาปานสติ โภชนาการทางเลือก ให้คำปรึกษาแบบไพ่ยิปซี สะกดจิต และให้คำปรึกษาแบบซาเทียร์ ที่ผ่านมามีประชาชนมารับบริการแพทย์แผนไทยมากถึง 861 ราย และล่าสุดได้เปิดบริการนวดแผนไทยเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง

ขณะที่ น.ส.วิภาวี รอดทรัพย์ แพทย์แผนไทย ประจำศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า บริการแพทย์แผนไทยได้รับความสนใจจากคนไข้จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเครียด กล้ามเนื้อตึง ปวดเมื่อย ไม่ต้องการบำบัดรักษาด้วยการรับประทานยาแผนปัจจุบัน หรือใช้ยาแผนไทยควบคู่กันไปด้วย มีทั้งผู้ป่วยในที่ส่งต่อจากแพทย์ และผู้ป่วยนอกที่มารับยากับทาง รพ. เข้ามาใช้บริการแพทย์แผนไทยมากขึ้น

การใช้หลักวิธีการรักษาของแพทย์แผนไทย สามารถรักษาอาการทางจิตได้หลายอย่าง ทั้งภาวะเครียด นวดไม่หลับ ซึมเศร้า เมื่อเข้ามารับบริการนวดแผนไทยจะช่วยให้อาการดีขึ้นมาก ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรหลากหลายชนิด การนวดประคบ การอบความร้อน ช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นและอาการดีขึ้นจนถึงระดับต้องหยุดให้ยารักษา โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและมี ประสบการณ์มาให้บริการ โดยมีแพทย์แผนไทยที่จบหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้การตรวจรักษาประเมินอาการของผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้บริการแพทย์แผนไทยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วย หรือผู้มีภาวะทางจิตจะได้รับการรักษาในรูปแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เพื่อลดอาการทางจิต นำไปสู่การรักษาให้หายขาดได้ในที่สุด

อนึ่ง มีรายงานว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการปรึกษาและรักษาอาการทางจิต เฉลี่ยวันละ 400-500 คน ขณะที่ผู้ป่วยในที่ต้องนอนรักษาอยู่กับเตียงคนไข้เฉลี่ยวันละ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน วัยกลางคน และคนสูงอายุ ที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ เนื่องจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และยาเสพติด ทั้งนี้ บริการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ ที่ ศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โทรศัพท์ 044-233999 ต่อ 65635…โดย มนัส กบขุนทด

ขอบคุณ... http://www.khaokorat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:2013-06-23-09-32-48&catid=1:2012-08-08-02-21-33

ที่มา: ข่าวโคราชออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 02:32:41

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทุกวันนี้ภาวะกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีส่วนทำให้ประชาชนมีอาการทางจิต ทั้งเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้น ที่ จ.นครราชสีมา รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่เปิดบริการรักษาผู้ป่วยทางจิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้คำปรึกษาไปจนถึงการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ล่าสุดได้เปิดให้บริการรูปแบบใหม่โดยใช้หลักสูตรแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย โดยมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต รวมทั้ง รพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก ภายในบริเวณ รพ. โดยมีที่มาเริ่มจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่กรมสุขภาพจิต กำหนดให้ รพ.จิตเวชฯสนับสนุนการเปิดบริการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เป็นวิถีของการดูแลสุขภาพ และวินิจฉัยโรคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยมายาวนาน ซึ่งรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เปิดบริการศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก เมื่อ เม.ย.2556 มีบริการแพทย์แผนไทย อาณาปานสติ โภชนาการทางเลือก ให้คำปรึกษาแบบไพ่ยิปซี สะกดจิต และให้คำปรึกษาแบบซาเทียร์ ที่ผ่านมามีประชาชนมารับบริการแพทย์แผนไทยมากถึง 861 ราย และล่าสุดได้เปิดบริการนวดแผนไทยเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง ขณะที่ น.ส.วิภาวี รอดทรัพย์ แพทย์แผนไทย ประจำศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า บริการแพทย์แผนไทยได้รับความสนใจจากคนไข้จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเครียด กล้ามเนื้อตึง ปวดเมื่อย ไม่ต้องการบำบัดรักษาด้วยการรับประทานยาแผนปัจจุบัน หรือใช้ยาแผนไทยควบคู่กันไปด้วย มีทั้งผู้ป่วยในที่ส่งต่อจากแพทย์ และผู้ป่วยนอกที่มารับยากับทาง รพ. เข้ามาใช้บริการแพทย์แผนไทยมากขึ้น การใช้หลักวิธีการรักษาของแพทย์แผนไทย สามารถรักษาอาการทางจิตได้หลายอย่าง ทั้งภาวะเครียด นวดไม่หลับ ซึมเศร้า เมื่อเข้ามารับบริการนวดแผนไทยจะช่วยให้อาการดีขึ้นมาก ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรหลากหลายชนิด การนวดประคบ การอบความร้อน ช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นและอาการดีขึ้นจนถึงระดับต้องหยุดให้ยารักษา โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและมี ประสบการณ์มาให้บริการ โดยมีแพทย์แผนไทยที่จบหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้การตรวจรักษาประเมินอาการของผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้บริการแพทย์แผนไทยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วย หรือผู้มีภาวะทางจิตจะได้รับการรักษาในรูปแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เพื่อลดอาการทางจิต นำไปสู่การรักษาให้หายขาดได้ในที่สุด อนึ่ง มีรายงานว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการปรึกษาและรักษาอาการทางจิต เฉลี่ยวันละ 400-500 คน ขณะที่ผู้ป่วยในที่ต้องนอนรักษาอยู่กับเตียงคนไข้เฉลี่ยวันละ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน วัยกลางคน และคนสูงอายุ ที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ เนื่องจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และยาเสพติด ทั้งนี้ บริการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ ที่ ศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โทรศัพท์ 044-233999 ต่อ 65635…โดย มนัส กบขุนทด ขอบคุณ... http://www.khaokorat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:2013-06-23-09-32-48&catid=1:2012-08-08-02-21-33

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...