เตอร์ติสบำบัดตาขี้เกียจ

แสดงความคิดเห็น

เกมส์เตอร์ติส บนโทรศัทพ์มือถือ

โรคตาขี้เกียจ(เลซีอาย)หรือชื่อทางการแพทย์ว่า แอมบลิโอเฟียนั้นส่วนมากจะพบในเด็กและจะพบในเด็ก 1 คน จากทุกๆ 50 คน มีสาเหตุเกิดขึ้นจากพัฒนาการของระบบการมองเห็นของดวงตาข้างหนึ่งไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่ง ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจน หากปล่อยไว้และไม่ได้รับการบำบัดรักษาอาจสูญเสียความสามารถในการมองเห็นไปเป็นการถาวร โดยการรักษาอาการตาขี้เกียจนั้น ปกติจะใช้วิธีการบังคับให้ตาข้างที่มีพัฒนาการน้อยได้ใช้งานมากขึ้นด้วยการปิดตาข้างที่เป็นปกติเอาไว้ เพื่อให้ข้างที่มีปัญหาได้ใช้งานและพัฒนาขึ้นมาเป็นปกติ โดยใช้ระยะเวลาบำบัดเป็นเวลานานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาค้นพบวิธีบำบัดโรคตาขี้เกียจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เกมเตอร์ติส เกมคลาสสิกชื่อดังเข้าช่วย

ผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ประเทศแคนาดา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเคอร์เรนต์ ไบโอโลจี ทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาขี้เกียจที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 18 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน โดยกลุ่มแรกให้ใส่แว่นที่มีจอภาพด้านในแยกส่วนกันระหว่างตาทั้งสองข้าง ข้างหนึ่งจะเห็นภาพชิ้นส่วนกล่องที่เลื่อนลงมาเพียงอย่างเดียว ขณะที่ตาอีกข้างหนึ่งจะเห็นภาพพื้นหลังของเกม เพื่อให้ตาทั้งสองข้างได้ทำงานประสานกัน อาสาสมัครกลุ่มแรกนี้จะทำการทดลองดังกล่าววันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มที่ 2 จะถูกปิดตาในแบบวิธีการบำบัดรักษาเดิม และใช้ตาข้างที่มีปัญหาเล่นเกมเตอร์ติส

หลังผ่านไป 2 สัปดาห์นักวิทยาศาสตร์พบว่า อาสาสมัครกลุ่มแรกมีพัฒนาการของตาที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการบำบัดปกติจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้อาสาสมัครกลุ่มที่ 2 เปลี่ยนมาใช้วิธีการบำบัดแบบกลุ่มแรก และพบว่าการมองเห็นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ดอกเตอร์โรเบิร์ต เฮสส์ ผู้ร่วมทีมวิจัยในครั้งนี้ระบุว่า การบำบัดแบบดังกล่าวนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจมีอัตราการพัฒนาด้านการมองเห็นน้อยกว่าเด็ก และการบำบัดแบบนี้ดีกว่าการปิดตาแบบธรรมดา เนื่องจากมีความเพลิดเพลินมากกว่า เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าปัญหาตาขี้เกียจนั้นเป็นปัญหาของตาทั้งสองข้างที่ทำงานไม่ประสานกัน

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 30/04/2556 เวลา 03:10:23 ดูภาพสไลด์โชว์ เตอร์ติสบำบัดตาขี้เกียจ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เกมส์เตอร์ติส บนโทรศัทพ์มือถือ โรคตาขี้เกียจ(เลซีอาย)หรือชื่อทางการแพทย์ว่า แอมบลิโอเฟียนั้นส่วนมากจะพบในเด็กและจะพบในเด็ก 1 คน จากทุกๆ 50 คน มีสาเหตุเกิดขึ้นจากพัฒนาการของระบบการมองเห็นของดวงตาข้างหนึ่งไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่ง ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจน หากปล่อยไว้และไม่ได้รับการบำบัดรักษาอาจสูญเสียความสามารถในการมองเห็นไปเป็นการถาวร โดยการรักษาอาการตาขี้เกียจนั้น ปกติจะใช้วิธีการบังคับให้ตาข้างที่มีพัฒนาการน้อยได้ใช้งานมากขึ้นด้วยการปิดตาข้างที่เป็นปกติเอาไว้ เพื่อให้ข้างที่มีปัญหาได้ใช้งานและพัฒนาขึ้นมาเป็นปกติ โดยใช้ระยะเวลาบำบัดเป็นเวลานานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาค้นพบวิธีบำบัดโรคตาขี้เกียจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เกมเตอร์ติส เกมคลาสสิกชื่อดังเข้าช่วย ผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ประเทศแคนาดา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเคอร์เรนต์ ไบโอโลจี ทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาขี้เกียจที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 18 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน โดยกลุ่มแรกให้ใส่แว่นที่มีจอภาพด้านในแยกส่วนกันระหว่างตาทั้งสองข้าง ข้างหนึ่งจะเห็นภาพชิ้นส่วนกล่องที่เลื่อนลงมาเพียงอย่างเดียว ขณะที่ตาอีกข้างหนึ่งจะเห็นภาพพื้นหลังของเกม เพื่อให้ตาทั้งสองข้างได้ทำงานประสานกัน อาสาสมัครกลุ่มแรกนี้จะทำการทดลองดังกล่าววันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มที่ 2 จะถูกปิดตาในแบบวิธีการบำบัดรักษาเดิม และใช้ตาข้างที่มีปัญหาเล่นเกมเตอร์ติส หลังผ่านไป 2 สัปดาห์นักวิทยาศาสตร์พบว่า อาสาสมัครกลุ่มแรกมีพัฒนาการของตาที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการบำบัดปกติจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้อาสาสมัครกลุ่มที่ 2 เปลี่ยนมาใช้วิธีการบำบัดแบบกลุ่มแรก และพบว่าการมองเห็นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดอกเตอร์โรเบิร์ต เฮสส์ ผู้ร่วมทีมวิจัยในครั้งนี้ระบุว่า การบำบัดแบบดังกล่าวนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจมีอัตราการพัฒนาด้านการมองเห็นน้อยกว่าเด็ก และการบำบัดแบบนี้ดีกว่าการปิดตาแบบธรรมดา เนื่องจากมีความเพลิดเพลินมากกว่า เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าปัญหาตาขี้เกียจนั้นเป็นปัญหาของตาทั้งสองข้างที่ทำงานไม่ประสานกัน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...