รพ.ยันฮีสานต่อโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ปีที่ 16”...ช่วยเด็กพิการปากแหว่ง

แสดงความคิดเห็น

น.พ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลยันฮี ได้จัดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์มาแล้ว 15 ปี และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดโครงการยิ้มสวยฯ โดยได้รับเด็กเพิ่มอีก 100 ราย เพื่อผ่าตัดรักษาเด็กให้หายจากความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับเด็กพิการดังกล่าวใน แต่ละจังหวัด เพื่อเข้ามาทำการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ทาง รพ.ยันฮี ได้ให้การผ่าตัดรักษาเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ไปแล้วกว่า 1,207 ราย

น.พ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี กล่าวว่า โรงพยาบาลยันฮี, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกัน นั่นคือ ความมุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาเด็กพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่ให้หายจากความพิการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนสามารถนำบุตรหลานอายุระหว่าง 3 เดือน-15 ปี ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่านมาแจ้งความจำนงผ่านประชาสงเคราะห์จังหวัดที่มี อยู่ทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาในโครงการดังกล่าว

สำหรับการรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ สามารถผ่าตัดรักษาให้หายเป็นปกติได้ จึงอยากฝากไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการดังกล่าวว่า เมื่อได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้แผลหายเป็นปกติมากที่สุด จะช่วยให้เด็กทุกคนกลับมามีรอยยิ้มและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยหลักเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เป็นเด็กที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน อายุระหว่าง 3 เดือน-15 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถผ่าตัดรักษาความพิการให้หายเป็นปกติได้ดีที่สุด

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจทั่วไป หรือมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีเด็กพิการดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือพบเห็นเด็กพิการตามหลักเกณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลยันฮี โทร.1723 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/03/ยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่16/

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 1/04/2556 เวลา 02:39:24

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

น.พ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลยันฮี ได้จัดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์มาแล้ว 15 ปี และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดโครงการยิ้มสวยฯ โดยได้รับเด็กเพิ่มอีก 100 ราย เพื่อผ่าตัดรักษาเด็กให้หายจากความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับเด็กพิการดังกล่าวใน แต่ละจังหวัด เพื่อเข้ามาทำการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ทาง รพ.ยันฮี ได้ให้การผ่าตัดรักษาเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ไปแล้วกว่า 1,207 ราย น.พ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี กล่าวว่า โรงพยาบาลยันฮี, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกัน นั่นคือ ความมุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาเด็กพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่ให้หายจากความพิการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนสามารถนำบุตรหลานอายุระหว่าง 3 เดือน-15 ปี ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่านมาแจ้งความจำนงผ่านประชาสงเคราะห์จังหวัดที่มี อยู่ทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาในโครงการดังกล่าว สำหรับการรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ สามารถผ่าตัดรักษาให้หายเป็นปกติได้ จึงอยากฝากไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการดังกล่าวว่า เมื่อได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้แผลหายเป็นปกติมากที่สุด จะช่วยให้เด็กทุกคนกลับมามีรอยยิ้มและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยหลักเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เป็นเด็กที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน อายุระหว่าง 3 เดือน-15 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถผ่าตัดรักษาความพิการให้หายเป็นปกติได้ดีที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจทั่วไป หรือมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีเด็กพิการดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือพบเห็นเด็กพิการตามหลักเกณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลยันฮี โทร.1723 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/03/ยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่16/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...