กฟภ.เขต 3 ลพบุรี “ทำความดีถวายในหลวง” โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด สนับสนุนโครงการ“หนังสือนิทานอักษรเบรลล์”

กฟภ.เขต 3 ลพบุรี “ทำความดีถวายในหลวง” โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด สนับสนุนโครงการ“หนังสือนิทานอักษรเบรลล์”

วันที่ 15 มิ.ย. 67 ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธรรมนูญ สุวรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “72 กิจกรรม ทำความดีถวายในหลวง“ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยการมอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จำนวน 42,400 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยมี แก่ น.ส.อิสรีย์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาลพบุรี พร้อมด้วย น.ส.ดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นผู้รับมอบ และมีนายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายสมใจ รุ่งดี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานและสมาชิกชมรมต่างๆ ตลอดจนคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ชมรมศิษย์เก่านักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ให้มีการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยรวมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในทุกการไฟฟ้าเขตๆ รวม 72 กิจกรรม รวมทั้งการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนโครงการ“ผลิตหนังสือนิทานอักษรเบรลล์” ที่เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกทักษะการอ่านควบคู่กับการเปิดโลกความรู้และจินตนาการของน้องๆคนพิเศษในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย.

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/356097/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 17/06/2567 เวลา 10:46:08 ดูภาพสไลด์โชว์ กฟภ.เขต 3 ลพบุรี “ทำความดีถวายในหลวง” โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด สนับสนุนโครงการ“หนังสือนิทานอักษรเบรลล์”