ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ให้กำลังใจน้องผู้พิการทางสายตา น้ำใจแห่งความเมตตาให้น้องๆ นักเรียน

ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ให้กำลังใจน้องผู้พิการทางสายตา น้ำใจแห่งความเมตตาให้น้องๆ นักเรียน

ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ให้กำลังใจน้องผู้พิการทางสายตา น้ำใจแห่งความเมตตาให้น้องๆ นักเรียน"โรงเรียนธรรมิกวิทยา"(โรงเรียนสอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯ

เมื่อเวลา 11.10 น. วันนี้ (9 เม.ย.67) ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะ ลงพื้นที่"โรงเรียนธรรมิกวิทยา"(โรงเรียนสอนคนตาบอด)จังหวัดเพชรบุรี ให้กำลังใจน้องผู้พิการทางสายตา สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม (csr) มอบอาหารกลางวัน ฯ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้ได้รับการศึกษาเพื่อเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยสังคมได้ ไม่เป็นภาระของใคร และจะเป็นคนดีของบ้านเมือง โดยท่านได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจ และแสดงน้ำใจแห่งความเมตตา ให้น้องผู้พิการทางสายตาน้อง ๆนักเรียน"โรงเรียนธรรมิกวิทยา"(โรงเรียนสอนคนตาบอด)จังหวัดเพชรบุรี ความว่า “บางทีเราก็เลือกเกิดไม่ได้ แต่เราก็คือคนหนึ่งคน ขอให้มีความภูมิใจ ในประสิทธิภาพของตน ขอให้มีความภูมิใจต่อความมุ่งมั่นของตนเอง อย่าได้อายหรือสมเพชตัวเอง ขอให้ใช้ชีวิตเป็นคนมีประโยชน์ เราสามารถทำ สร้างสิ่งที่ดีดีได้ ให้กับตัวเองเพื่อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อสังคมของเรา แม้มีข้อจำกัดว่าเราทำประโยชน์ได้แค่นี้ ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดี อย่ากลัวที่จะทำในสิ่งที่ดี อย่ากลัวที่จะได้ทำประโยชน์ ขอให้เชื่อในตัวเองว่าเราทำสิ่งที่ดีได้ พร้อมทำประโยชน์ให้ตัวเอง ครอบครัว และชุมชน อย่าท้อแท้ อย่าอาย อย่ากลัว จงเชื่อในตัวเอง อะไรที่เราไม่ได้เก่ง เพื่อนเราอาจจะเก่ง อะไรที่เราเก่งเราอาจจะทําดีกว่า ขอให้รู้ว่าเราทุกคนจับมือกันได้ ได้ร่วมมือกันสานประโยชน์ และขอให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดี เชื่อฟังผู้ใหญ่ เอาความรู้ความคิดต่างๆ ที่ผู้ใหญ่ให้มา มาคิดเองแล้ว และตัดสินใจเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี ขอให้น้องน้องนั้นประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้นําพาสิ่งที่ดีมาให้ในชุมชนของเราต่อไป

หลังจากนั้น ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้พูดคุย ทักทายและมอบอาหารกลางวัน ณ โต๊ะรับประทานอาหาร โดยน้อง ๆนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้ร่วมร้องเพลง ไฟแห่งฝัน พร้อมร่ายบทกลอนแทนคำขอบคุณให้กับท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะด้วย

สำหรับโรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/0hw4P

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 เม.ย.67
วันที่โพสต์: 11/04/2567 เวลา 11:51:29 ดูภาพสไลด์โชว์ ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ให้กำลังใจน้องผู้พิการทางสายตา น้ำใจแห่งความเมตตาให้น้องๆ นักเรียน