จ.ปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2567

จ.ปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2567

วันนี้ (27 ก.พ.67) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2567

โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์คนพิการจังหวัดปทุมธานีที่จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 – 31 มกราคม 2567 พบว่ามีจำนวน 24,899 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนประชากรในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงรายงานสถานการณ์การเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การจ้างงานคนพิการ และการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบกระมาณ 2567

พร้อมกันนี้ ได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ และพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย แบ่งเป็นคนพิการกู้เอง 11 ราย และผู้ดูแลกู้แทน 5 รายในวงเงิน 1,158,600 บาท

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/122539/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 28/02/2567 เวลา 10:33:17 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.ปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2567