มุกดาหาร มอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

มุกดาหาร มอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

มุกดาหาร มอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน สนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้พิการ

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน เป็นเงินกว่า 500,000 บาท สนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้พิการ

วันที่ 25 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทน องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นประธานในพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566 จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท โดยมี นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

มุกดาหาร มอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ปกครองนำเด็กออทิสติกและเด็กพิการเข้ารับประทานทุนการศึกษา หน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โอกาสประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีใจความว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลาน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้พิการ มีความจำเป็นที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่ สนใจฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดผลดี และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ แต่การพัฒนาดังกล่าวต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่าน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่รวมกับสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป”

สำหรับการมอบทุนดังกล่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ และเทิดพระเกียรติองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม พร้อมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง ในการใช้ชีวิต ดูแลพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความพิเศษ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/V8Edj

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 26/09/2566 เวลา 11:45:50 ดูภาพสไลด์โชว์ มุกดาหาร มอบทุนการศึกษาเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน