กทม.เปิดระดมความเห็น 26 ก.ย.นี้ จ่อเสนอผู้ว่าฯแก้นโยบายผู้พิการ

กทม.เปิดระดมความเห็น 26 ก.ย.นี้ จ่อเสนอผู้ว่าฯแก้นโยบายผู้พิการ

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยแนวทางจัดกิจกรรม เวที เสียงจากเส้นเลือดฝอยคนพิการกรุงเทพมหานคร (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) ในวันที่ 26 ก.ย.66 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่า ตามนโยบายให้ความสำคัญเส้นเลือดฝอยด้านคนพิการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ด้าน 5 ดี ประกอบด้วย 1.สุขภาพดี 2.เรียนดี 3.โครงสร้างดี/เดินทางดี 4.เศรษฐกิจดี 5.บริหารจัดการดี กทม.ต้องการฟังแนวคิด ปัญหาอุปสรรค ข้อแนะนำจากคนพิการกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง กำหนดทิศทาง โดยเฉพาะการเข้าถึงโอกาส สิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม นำไปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กรุงเทพฯน่าอยู่สำหรับทุกคน

นายภาณุมาศ กล่าวว่า จุดประสงค์ในครั้งนี้ ต้องการสร้างเครือข่ายคนพิการเส้นเลือดฝอยในกทม.และพัฒนานโยบายคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างจริงจัง ผ่านกลไกประชาคมคนพิการกทม. ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง โดยงานดังกล่าว จะมีคนพิการและเครือข่ายคนพิการเส้นเลือดฝอย กทม. จำนวน 179 คน บุคลากรจากกทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 50 คน สื่อสารมวลชน นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 20 คน คณะทำงานประชาคมคนพิการกรุงเทพฯ 35 คน รวมทั้งสิ้น 284 คน

นายภาณุมาศ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดการมีส่วนร่วมของผู้พิการอย่างจริงจัง ทำให้การกำหนดนโยบายของกทม.ไม่ตรงจุด หลังจากรวบรวมและสรุปผลการระดมความคิดเห็นที่ทุกฝ่ายกำหนดร่วมกันแล้ว จะนำเสนอต่อนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกทม.ได้มากขึ้น

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/478709

ที่มา: siamsport.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 21/09/2566 เวลา 14:29:13 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.เปิดระดมความเห็น 26 ก.ย.นี้ จ่อเสนอผู้ว่าฯแก้นโยบายผู้พิการ