สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบขาเทียม รถนั่งคนพิการ รถนั่งไฟฟ้าให้ผู้พิการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบขาเทียม รถนั่งคนพิการ รถนั่งไฟฟ้าให้ผู้พิการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบขาเทียม รถนั่งคนพิการ รถนั่งไฟฟ้าให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 44 ราย

ที่ห้องอบรมโรงเรียนสอนขับรถบุรีรัมย์ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงศักดิ์ สมจิตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 44 ราย มูลค่า 3,894,100 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำมาจัดสรรให้ เพื่อให้คนพิการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป ไม่เป็นภาระทางสังคม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้มากขึ้น นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีนี้ได้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ได้เงินเข้ากองทุนกว่า 16 ล้านบาท และได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน นำมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนตามคำขอ จำนวน 44 ราย แบ่งเป็น รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้, รถนั่งไฟฟ้าและขาเทียม ที่มอบให้กับผู้พิการในวันนี้ และในปี พ.ศ.2567 จังหวัดบุรีรัมย์จะมีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กพ ขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ตลอดทั้งภาคเอกชน ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ด้วย

ส่วนประชาชนท่านใดที่เป็นผู้ประสบภัยทางรถทางถนน และต้องการขอกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/T6xrD

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 21/09/2566 เวลา 14:03:01 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบขาเทียม รถนั่งคนพิการ รถนั่งไฟฟ้าให้ผู้พิการ