สตง.สงสัย? "เงินเยียวยาคนพิการ" สู้โควิด-19 ปี 63 จ่ายขาด 1.3 ล้านหัวละพัน หลังพบ อปท. 20 จว. แจ้งหลักฐานเบิกจ่ายไม่ตรง

สตง.สงสัย? "เงินเยียวยาคนพิการ" สู้โควิด-19 ปี 63 จ่ายขาด 1.3 ล้านหัวละพัน หลังพบ อปท. 20 จว. แจ้งหลักฐานเบิกจ่ายไม่ตรง

สตง. สงสัย? "เงินเยียวยาคนพิการ" สู้โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 จ่ายขาด 1.3 ล้านคน หัวละ 1 พันบาท หลังพบว่า อปท. ไม่ได้รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน มายังต้นสังกัด ตามคำสั่งตั้งแต่ปี 63 เผย หลายอปท.กว่า 20 จังหวัด ได้รับจัดสรรให้คนพิการ 2-3 แสนบาท แต่รายงานกลับมา ขาดหายไป 2-3 พันบาท

วันนี้ (21 ก.พ.2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อสังเกตภายหลังได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน ถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เป็นข้อสังเกตต่อการติดตามหลักฐานการคืนเงิน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ" ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้กับผู้มีบัตรผู้พิการ จำนวน 1,330,529 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ตามมติ คณะรัฐมนตรี 28 เม.ย.2563 ใช้งบกลาง ประมาณ 1.3 พันล้านบาท

ภายหลัง สตง. พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งไม่ได้รายงานข้อมูล และรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ภายหลังมีการติดตามคืนเงินโครงการเงินอุดหนุนดังกล่าว

"คราวนั้น พก.มีหนังสือถึง กรมส่งเสริมการปกคองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ให้ อปท.รวบรวมหลักฐานประกอบการรับเงินของคนพิการ พร้อมสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินส่งให้ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ภายหลังมีการโอนเงินให้กับคนพิการ แต่ สตง.พบว่ามี อปท.ใน 20 จังหวัดรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน"

พบว่า อปท.บางแห่ง ได้รับการจัดสรรเงิน เพียงหลัก 1-3 พันบาท แต่ไม่มีการรายงานกลับมายังต้นสังกัด บางแห่งได้รับจัดสรร 2-3 พันบาท แต่รายงานกลับมาว่าเบิกจ่ายให้คนพิการเพียง 1 พันบาท หรือบางแห่ง ได้รับจัดสรรให้คนพิการ 2-3 แสนบาท แต่มีการรายงานกลับมา ขาดหายไป 2-3 พันบาท เป็นต้น

ขณะที่ สถ. ย้ำให้ อปท.ดำเนินการให้เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กำหนดให้ อปท.เป็นหน่วยงานงานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการโดยตรง ด้วยการโอนเป็นเงินสด และโอนผ่านบัญชี

เมื่อ เม.ย. 2563 ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวง พม.เสนอ ขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร อปท.จะจ่ายเป็นเงินสดให้ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

สำหรับกลุ่มผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

โดยโครงการดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

ขณะที่ ปี 2564 พม. มีโครงการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็น เงินเยียวยาโควิด-19 (กลุ่มเปราะบาง) สิทธิ์ละ 3,000 บาท.

ขอบคุณ... https://mgronline.com/politics/detail/9660000016971

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 22/02/2566 เวลา 11:04:01 ดูภาพสไลด์โชว์ สตง.สงสัย? "เงินเยียวยาคนพิการ" สู้โควิด-19 ปี 63 จ่ายขาด 1.3 ล้านหัวละพัน หลังพบ อปท. 20 จว. แจ้งหลักฐานเบิกจ่ายไม่ตรง