กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ

วันนี้ (1 ก.ค.)นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป ซึ่งแอปพลิเคชันบัตรคนพิการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว

นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อว่ากระทรวงพม.ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนพิการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“บัตรคนพิการ” ผ่านระบบปฏิบัติการ Androidและ iOS ได้ตั้งแต่บัดนี้ นอกจากการแสดงบัตรคนพิการแล้ว แอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ”สามารถให้ข้อมูลข่าวสารความรู้การรับรู้สิทธิคนพิการและช่องทางการขอรับบริการรวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสังคม 1300และสายด่วนคนพิการ 1479ได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการของภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้รับ

ขอบคุณ... https://mgronline.com/politics/detail/9650000062490

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 1/07/2565 เวลา 13:47:45 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ