รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการ

วันนี้(19 มิ.ย.65) ที่อาคารศรีปากพูน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Upskill-Reskill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นายวีระ เขนย นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากพูน เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Upskill - Reskill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึง สิทธิและโอกาสเสมอกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กอปรกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ “อาชีวศึกษา เพื่อคนพิการ” เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดย การจัดฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนพิการ ด้วยแนวคิด “เด็ก 1 คน 1 อาชีพ” และสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองปากพูน สมาคมคนพิการนครศรีธรรมราช สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ของผู้พิการ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น (Upskill - Reskill) ให้กับผู้เรียน ทั้งประชาชนทั่วไปและคนพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการบูรณาการรายวิชาให้ตรงกับทักษะและความพิการของผู้เรียน

ขณะที่ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการอาชีวศึกษานั้น มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรเพื่อออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และในการพัฒนาและสร้างอาชีพก็จะคำนึงถึงความต้องการของตลาด รวมทั้งต้องตรงกับความถนัด ความต้องการและต้องบูรณาการรายวิชาให้สอดคล้องกับความพิการ อย่างยิ่งจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฏีด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการจัดเปิดตัวโครงการวันนี้ ได้มีการจัดแสดงความสามารถของคนพิการ การมอบคูปอง “เรียนฟรี มีอาชีพ” ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ การจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น ได้แก่ งานนวดฝ่าเท้า งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และงานซิลค์สกรีนด้วย

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/region/284830

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มิ.ย. 65
วันที่โพสต์: 20/06/2565 เวลา 10:42:05 ดูภาพสไลด์โชว์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการ