จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วันนี้ (5 ส.ค. 63) นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พร้อมชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งบางครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต้องเดินเท้าเข้าไป

นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า อำเภอสุไหงปาดี ได้รับอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานทั้งสิ้น จำนวน 2,400 ชุด โดยจะแจกจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมายในทุกตำบล ที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง และจะมีการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะได้รับอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานในมื้อกลางวัน สำหรับวันนี้เป็นเมนูกระเพราไก่ ไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย รวมทั้งถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี

ด้าน นายอภิเดช บุญหวังช่วย ผู้พิการที่อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 2 ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ... https://bit.ly/39ZpSWp

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ส.ค.63
วันที่โพสต์: 6/08/2563 เวลา 11:10:50 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่