ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการแม่สะเรียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบความสุข ล่วงหน้าให้กับเด็กพิเศษ เด็กพิการด้อยโอกาส เด็กนักเรียนห้องคู่ขนาน (เด็กออทิสติก บ้านทุ่งพร้าว) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกายและพัฒนาการของสมอง ตลอดจนผู้ดูแล เพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สาขาท่าข้าม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีเด็กพิเศษ เด็กพิการที่ด้อยโอกาส และ ผู้ดูแล เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากผู้ที่มีน้ำใจงามเพื่อจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วย การศึกษาพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาคนพิการ พี่น้องประชาชน ห้างร้าน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดงบนเวที การเล่นเกม การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆให้กับเด็กที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มีความสุขสนุกสนานครื้นเครง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอีกหนึ่งวันของความสุขที่พวกเขารอคอย

ขอบคุณ... http://www.tnews.co.th/contents/399109

ที่มา: tnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 10/01/2561 เวลา 11:03:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้ใหญ่น้ำใจงาม…เด็กๆมีความสุขกันถ้วนหน้า เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษในเทศกาลปีใหม่และก่อนวันเด็กแห่งชาติ